FAKTAHÄFTEN


På den här sidar finner Du några av  våra faktahäften.

De  kan beställas från vår förbundsexpedition med adress:

 

Länkarnas Riksförbund

Box 9069

126 09 Hägersten

 

E-post:

info@rikslankarna.se

Telefon_
0708 - 776 589

 

Berättar om bakgrunden till att rörelsen bildades och om hur och var
Talar om vad Rikslänkarna är och om hur vi arbetar
Visar hur lätt det är att hamna i ett missbruk om man inte är vaksam på de varningssignaler man får
Om GHB - en av våra farligaste och mest lömska droger
En liten handbok om andra droger än alkohol
Ett häfte som speglar viktiga historiska händelser inom rörelsen och i samhället under tiden 1945 - 2005
Praktiska tips och råd till Dig/Er som vill starta upp ett Länksällskap