KONGRESSEN 2019
 Rikslänkarna håller ordinarie Kongress vartannat år och då varje udda år. 
 Fram till 2006 hade vi också s.k. mellanårsträffar, men de togs bort avbl.a. ekonomiska skäl. 
 Den information som gavs genom dessa träffar delges nu Sällskap och medlemmar på annat sätt. 
 Ett 100-tal medlemmar och ombud från 18 Sällskap hade kommit till Solna, något som visar att Kongressen och Rikslänkarnas verksamhet verkligen intresserar medlemmarna.
 Kongressen brukar alltid hållas i maj månad men pga. andra stora evenemang i Stockholmsområdet har vi någon gång fått skjuta fram den.                          
 De flesta deltagare och ombud kom till Solna redan på fredagen för att delta i Riksträffen som hölls på fredagskvällen. Många behövde fredagen också som resdag speciellt de långväga medlemmarna. 
 Att kongressen förläggs till Stockholmsområdet beror på att de flesta har bra kommunikationer med Stockholm. Riksförbundet tillämpar också s.k. resekostnadsfördelning, vilket innebär att resekostnaden blir lika för alla ombud, oavsett om de har långa eller korta vägar att resa.
 De deltagare som kom på fredagen hade möjligheter att besöka Sonalänkarna som har sina lokaler bara några minuters promenad från hotellet, åka in till Stockholm eller bara umgås före Uppladdningsmötet. 
 Vill man shoppa, finns alla möjligheter i Solna centrum där hotell Park Inn ligger eller ta en promenad till det nybyggda Mall of Scandinavia i Arenastaden intill Friends Arena. Där kan nästan allt köpas från 99 % Lintschoklad till en ny Tessla eller äta på någon av de många matställena. 
 Under fredagen samlades Arbetsutskottet för att göra de sista förberedelserna inför Kongressen.
 
  Lördagen den 11 maj 2019 kl. 11.00 var det så dags för Kongressen. 
 Ordförande Jan Börjesson hälsade alla varmt välkomna, sittningen var ombud främst övriga i bakre delen av konferenssalen. 
 Som inledning på Kongressen sjöngs Länkarnas Marschsång unisont, med förinspelad musik.
 Ingemar Rosén föredrog en Parentation för medlemmar som gått ur tiden under kongressperioden. 
 Därefter utlystes en tyst minut för dessa av Jan Börjesson.
 Upprop av närvarande sällskap och ombud utfördes. Vi var 18 sällskap representerade och 50 ombud närvarande, vilket får anses som mycket bra, därutöver deltog ca 50 andra medlemmar och andra intresserade Länkar, något som visar att inte bara Kongressen, utan också Rikslänkarnas verksamhet verkligen intresserar medlemmarna.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs och till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötesprotokollet valdes Sten Molander och Hasse Björk från Länkarna 2016 i Göteborg.
 Enligt valberedningens förslag valdes Lars-Göran Johansson, Halmstad till kongressordförande och Ingemar Rosén, Solna till kongressekreterare. Båda hade samma uppdrag de fyra senaste Kongresserna.
 Ingemar Rosén berättade om resefördelningen inför Kongressen hur den ska gå till, alla sällskap betalar lika mycket för sina ombud, blankett finns att fylla i och skicka in till Riksförbudet senast 11 juni från varje sällskap.
 Ingemar föredrog verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning i korthet för 2017 och 2018. 
 Dessa godkändes enhälligt av Kongressen med en liten komplettering (Håkan Helander, Borlänge var 2018 distriktrepresentant för Mellersta Distriktet). 
 Vidare föredrogs revisionsberättelserna för åren 2017 och 2018.
 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för hela perioden 2017–2018.
 Skrivelser från förbundsstyrelsen angående ändring av förbundsstadgar §§ 3, 4, 5, 6 föredrogs och godkändes. 
 Dessa kan läsas på denna hemsida.
 Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalande.
  Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor, men kan också behandla andra saker. Förbundsordföranden föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalande, vilket antogs enhälligt av Kongressen. 
 Uttalandet återfinns på annan plats på denna hemsida.
 
Så var det dags att välja ny förbundsstyrelse och Kongressen valde enhälligt enligt valberedningens förslag.
 Förbundsordförande och förbundssekreterare har 2 år kvar av sin mandatperiod.
 Till förbundskassör valdes Ingemar Rosen, Solnaför en tid av 4år.
  Till Styrelseledamöterför en period av 2årvaldes Monica Åström, Sandviken, Håkan Helander, Borlänge och Paul Andersson, Ystad.
Till Ersättare i förbundsstyrelsen valdes Wivianne Hult-Åberg, Trelleborg på 2 år.
 Till intern revisor valdes Elsmarie Jarflod, Solna och till extern revisor valdes Lars Lönnkvist, Revisionsknuten i Strängnäs, båda på 2 år.
 Till revisorssuppleant valdes Bernt Thörnqvist, Västervik på en period av 2 år
 Ersättare för den externa revisorn utses av Revisionsknuten i Strängnäs.
 SEkreteraren föredrog de olika distriktens ledamöter till förbundet. 
  Dessa ska arbeta på ”hemmaplan” inom distriktet och kallas bara till förbundsstyrelsemöte om särskilda skäl föreligger. 
 Monica Isaksson och Ivar Åberg avtackades för sina insatser inom förbundsstyrelsen under den gångna kongressperioden. 
 Hans-Ove Olofsson, hedersgäst Stockholm från höll ett kortare anförande om sin tid i Länkarna sen mitten på 80-talet, och den gemenskap som han upplevt med Länkarna
 Slutligen hade förbundsordförande ordet och pratade lite om att några sällskap inte hade ekonomiska förutsättningar att skicka deltagare man kommer ta upp detta hur detta kan lösas till kommande kongresser. 
Han hoppades också att vi ska hitta ”sann Glädje” i det dagliga arbetet med Länkarna. 
 Kongressföranden Lars-Göran Johansson tackade för förtroendet att leda 2019 års Kongress, därefter lämnade han klubban till förbundsordföranden Jan Börjesson. 
 Jan i sin tur tackade Lars-Göran för hans utmärkta sätt att leda Kongressen.
 Förbundsordföranden höll det traditionsenliga avslutstalet till Kongressen. 
 Därefter tackade Jan de deltagande ombuden och övriga närvarande för en väl genomförd Kongress och förklarade Kongressen avslutad.
 Jan påminde om kvällens kongressupé och hälsade alla välkomna till denna.
 Därefter företogs fotografering avden nya styrelsen och av distriktens ledamöter till förbundet.
 Under eftermiddagen var det fria aktiviteter fram till Konferensmiddagen.
 

Text: 
Bernt Thörnqvist
Vi Länkar
Foto: Johanna Norén
Roy Jarflod
Solna

 

Riksförbundets styrelse

Riksförbundets styrelse
vald enligt förbundsstadgarna vid Kongressen 2019
Fr. vänster:
Monica Åström, Sandviken, ord. ledamot
Lars- Göran Johansson, Halmstad, förbundssekreterare
Håkan Helander, Borlänge, ord. ledamot
Bernt Thörnqvist, Västervik, valberdningens ordf.
Jan Börjesson, Halmstad, förbundsordförande
Wivianne Hult-Åberg, Trelleborg, ersättare
Paul Andersson, Ystad, ord. ledamot
Ingemar Rosén, Solna, förbundskassör

 

Förbundsrepresentanter i Distrikten.

Från vänster:
Ture Isaksson, Norra Distriktet
Bernt Thörnqvist, Östra Distriktet
Elsmarie Jarflod, Östra Distriktet
Sören Frediin, Mellersta Distritktet
Olle Östervall, Östra Distriktet
Marcel Miter, Västra Distriktet
Hasse Björk, Västra Distriktet
John Allan Kvarnström, Sösra Distriktet
Wivianne Hult-Åberg, Södra Distriktet
(Gören Lindberg, Norra Distriktet saknas på bilden)

KONGRESSUPÈ 2019
 På kvällen samlades alla kongressdeltagare strax före kl. 18 i hotellets matsal som var bokad för oss.
 Menyn var en buffé bestående av:
- Toast Skagen
- Helstekt fläskytterfillét med bearnaisesåsoch potatisgratäng
- Kaffe och Tårta
     Sommartårta
     Prinsesstårta
     White Lady 
     Dark Dream
 
 Alla njöt av de olika rätterna och samtalen var livliga vid borden. 
 Till kaffet bjöds på underhållning av Anna Lundberg med musik på låda. 
 Hon lyckades engagera alla i både musikquiz, allsång och att sjunga med i hennes repertoar.    
  Avlutningen var ”Gabriellas sång” - mycket uppskattad. 
  Många tyckte hon hade gjort ett fint framtränadenågra var till och med uppe och dansade.         
 Efter framträdandet började många droppa av men några tappra satt kvar och umgicks ända tills restaurangen stängde kl. 22.
 

Text:
Bernt Thörnqvist
Vi Länkar
Foto: Johanna Norén
Solna