UTTALANDE
vid Sällskapen Länkarnas Riksförbunds
Kongress 2017

 

Sällskapen Länkarnas Riksförbund ”Rikslänkarna” har arbetat som organisation i 59 år.
Men, flera av våra Sällskap har varit verksamma sedan Länkrörelsens begynnelse på 1940-talet.
Vår organisation uppskattas av alla i samhället, därför att vi utför ett samhällsnyttigt arbete. Varje dag.
Från Stat, kommuner och myndigheter får vi hela tiden lovord för det arbete vi utför, men trots detta har vi, utan motiveringar, fått vidkännas stora ekonomiska nedskärningar. 
Riksförbundets anslag har på två år minskats med nära 40%.
Detta är något som allvarligt skadar vår verksamhet. 
Förbundets  verksamhet  förändras hela tiden, utan att vi ger avkall på våra grundläggande idéer och principer.
Riksförbundet bedriver centrala insatser, för att våra Sällskap ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.
Allt detta i form av kurser och utbildning, materialframtagning och praktiskt stöd.
Genom stöd till Sällskap som haft svårigheter, har vi kunnat rädda deras verksamhet. 
Missbruksmönstren förändras hela tiden och därför försöker vi hela tiden att anpassa vår verksamhet till detta.
Sedan flera år tillbaka tar vi med kraft och framgång oss an, inte bara missbrukarna själva utan också också andra som drabbas lika hårt av missbruket – anhöriga, medberoende, arbetskamrater och många andra.
Vårt sätt att arbeta har givit mycket bra resultat.
Sällskapen Länkarna har nått en ålder på 72 år. 
Det är en aktningsvärd ålder, som inte hade nåtts om inte vi lyckats i vårt arbete.
Vi arbetar fortfarande med samma målsättning och på samma grunder som från början, men vi har anpassat oss i tiden. 
Vi  har sett unga Länkar, med nya kunskaper och erfarenheter, starta verksamheter inom rörelses ramar.  Något sådant kräver att de äldre accepterar deras nytänkande och släpper in dem i vår gemenskap. Här har vi  inte bara möjligheter att föryngra oss utan också lära om nya mönster och livssituationer inom missbruksområdet.  
Vi är alltid beredda till samverkan med samhället och med andra organisationer, men aldrig till priset av att överge Länkideologin, vår identitet och våra principer, som givit oss en framgångsrik verksamhet.
Hos Rikslänkarna, finns kunskaper - baserad på självupplevda erfarenheter, utbildning och samarbete med läkare och forskare - hos oss finns viljan och förståelsen - men på många håll saknas ekonomiska resurser. 
Vi hoppas, att våra politiker och de som handlägger våra anslag, ser vilken samhällsresurs vi är och beviljar både förbundet och våra Sällskap förnuftiga anslag då de vet att Rikslänkarna är en organisation som samhället inte har råd att vara utan.
 

Solna den 20 maj 2017
Sällskapen Länkarnas Riksförbund