Förbundsordförandens kongresstal

Nu står vi inför utmaningar som vi ej varit beredda på.
 Myndigheterna drar ner på våra anslag flera år i rad, våra systerorganisationer fick inga pengar alls.
Vad är det för signaler vi får?
Vem ska fortsätta vårt arbete när vi inte orkar ekonomiskt längre. 
Nu är det hög tid att vi förenar oss och växer oss starka  och visar våra myndigheter att vi kan slå våra påsar ihop så kanske våra anslag blir vettiga igen.
 Länkrörelsen har ingen råd att vara utan, varken myndigheter, kommuner eller våra medlemmar och inte minst alla anhöriga.
Många kommuner kräver av bidragstagande länkorganisationer att anslutning till en riksorganisation är en nödvändighet för att bidrag ska beviljas. 
 Pengar är en nödvändighet för en riksorganisation ska kunna existera.
Om nu dessa tvingas avveckla, vilka ska våra Sällskap ansluta sig till då? Enda utvägen blir avveckling på orter som ställer dessa krav.
 Men nu skall vi se framåt och visa att vi är den organisation som står bäst rustad för alla missbrukare och deras familjer när dom behöver söka hjälp.
 Vår plattform är stark, med behandling och stödverksamhet inte bara för missbrukaren utan även för anhöriga. 
 Det är viktigt att våra myndigheter får veta att den stora förloraren är samhället och sjukvården tillsammans med familjerna.
En enorm databas av erfarenhet riskeras att gå förlorad.
Hoppas att nästkommande 4 år blir de åren som går till historien, när vi alla länkar förenar oss och blir en stark organisation med en än större databas av erfarenheter.
 

Jan Börjesson
Förbundsordförande
Länkarnas Riksförbund