UTTALANDE
vid Sällskapen Länkarnas Riksförbunds
Kongress 2019.

 

 Man kan tro att detta är en kopia av uttalandet från 2017, men så är det inte.
 Däremot är problemet det samma, nämligen de ständiga nerdragningarna av anslagen från våra myndigheter både till Riksförbundet och till de olika sällskapen runt om i landet.
 Vi som har som mål att hjälpa olycksbröder och -systrar och deras anhöriga till ett liv utan droger känner att myndigheterna slår undan benen för oss.
 Vissa sällskap får inte ens bidrag som täcker hyreskostnaderna för de lokaler de har. 
 Där kan det nu bli så att de som sitter i styrelsen i dessa sällskap får betala de hyresskulder som kan uppkomma.
 På förbundsnivå har vi sedan förra kongressen gjort stora förändringar av vår verksamhet. I stället för att samlas i Solna för förbundsstyrelsemöte så sker flera av dessa numera på Skype. Vi har dessutom sänkt våra hyreskostnader betydligt genom byte av lokal.
 Vi känner att vi snart har nått botten. Många av de som är aktiva inom länkrörelsen är antingen pensionärer, arbetslösa eller sjukskrivna, så här finns inga dolda ekonomiska reserver att ta till.
 Vi får ofta höra av olika myndigheter att vi gör ett bra jobb, men vi kan inte betala hyror, ta fram material och ordna utbildning med berömmet från myndigheterna.
 Vi måste börja omvärdera samhällets inställning till vissa saker. Tyvärr har det blivit ett samhälle byggt på snabba klipp. Om man lyssnar på radio så tröttnar man snart på dessa ständiga börsrapporter och valutakurser. Nu för tiden är det kvartalsekonomi som gäller. Banker gör vinster på flera miljarder/kvartal men är ändå aldrig nöjda.
 De bidrag som vi trots allt får skall redovisas till sista kronan. Detta motsätter vi inte oss men det är inte så lätt för oss glada amatörer.
 Man kan ju undra var logiken finns. Våra EU-parlamentariker får 45.000:-/månad skattefritt och de behöver inte redovisa vad de gör med pengarna.
 Vi slutar aldrig att hoppas att våra myndigheter skall gå från ord till handling och sluta dra ner på våra anslag. 
 Vi behövs med all vår kunskap och förmåga att möta människor med missbruksproblem på deras egen nivå. Vi vet vad det handlar om.
 

Solna den 11 maj 2019
 
                 Jan Börjesson          Lars-Göran Johansson      Ingemar Rosén. 
            Förbundsordförande       Förbundssekreterare       Förbundskassör