Förbundsordförandes
kongresstal
vid Kongressen 2019

 
 Sedan förra kongressen har det tillkommit flera sällskap från fria länkarna och jag får härmed önska dessa välkomna till denna kongress.
 Vi har under de 2 senaste åren samtalat med vår forna systerorganisation med förhoppning att samtliga sällskap skulle förena sig med oss. Förhoppningen lever vidare när de ser att vi inte gjorde sammanslagningen för egen vinning, utan för att rädda länkrörelsen så våra efterföljare även de kan få hjälp.
 Våra löften om att göra en gemensam kongress med representanter från forna fria länkarna i vår förbundsstyrelse är uppfyllda.
 Kompetensen som kommer in är nog en förutsättning för att vi ska växa ytterligare med era och våra erfarenheter under samma tak.
 Vi ser med glädje att dessa sällskap använder sig av vårt materiel som gula boken mm. 
 Vi hade hoppats på fler deltagare i år men många sällskap har fått känna av sparivern från många kommuner ute i landet.
 Glädjande är att vi har rekordmånga ombud denna kongress.
 Jag ser fram i mot att arbeta med den nya förbundsstyrelsen med förhoppning att vi utvecklas till det positiva under de närmaste 2 åren.
 

Jan Börjesson
Förbundsordförande