RIKSFÖRBUNDETS RIKSKURSER

 Rikslänkarnas RIKSKURSER, samlar varje år ett stort antal deltagare från hela landet.
 Rikskurserna ger deltagarna kunskaper som kompletterar våra egna erfarenheter, något som ger oss möjligheter att arbeta på resultatgivande sätt och för att effektivt nå och kunna hjälpa de målgrupper Riksförbundet vänder sig till.
 Deltagare är såväl nya som mera erfarna Länkar - män och kvinnor - unga och äldre medlemmar.
 Kursinslagen leds av mycket kompetenta lärare.
 Här möter vi läkare, forskare, betendevetare och andra specialister på på olika områden.
 Då det gäller organisatoriska inslag leds de av egna erfarna krafter.