RIKSKURS 2016

Skurups folkhögskola

Huvudbyggnaden på Skurups fhsk Huvudbyggnaden på Skurups fhsk

Skurups folkhögskola –
värd för  Rikskurs 2016

  I år kommer vi att förlägga Rikskursen till en skola som vi inte haft föut –
Skurups folkhögskola i Skåne.
 Värddistrikt är då givetvis Södra Distriktet där Wivianne Hult-Åberg är distriktsansvarig.
 Skurups folkhögskola är ett av Skandinaviens ledande utbildnings-säten inom film, musik, skrivande, journalistik samt allmän linje som förbereder eleverna med de bästa verktygen för en  framtida yrkeskarriär.
 Skurups folkhögskola, grundad 1888, erbjuder en kreativ studiemiljö, där elever med olika bakgrund och erfarenheter möts och berikar varandra.
 Skolan vill förmedla kunskap och bildning med modern teknik och personligt engagerade lärare som får individen att växa och utvecklas.
 Engagemang, kreativitet och gemenskap genomsyrar skolans utbildningar. Skolan vill med dessa värdeord stärka delaktighet och demokrati, genom att med ett livsvitt lärande inkludera deltagare i samhället samt med bredd och djup ge yrkeskunskap inom journalistik, film, skönlitterärt skrivande och musik. Skolan drivs av en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Skolan är en av landets äldsta folkhögskolor med idag 16 byggnader. Skolan tar in 250 studenter per läsår och erbjuder internat för drygt 100 studenter. 
 I början av 2011 invigdes et nya musikhuset med toppmoderna lokaler konstruerade av landets ledande akustiker och vintern 2011 stod utomhusscenen klar för musik och performance.
 Skurups folkhögskola har flera linjer och stommen utgörs av den allmänna linjen som ger gymnasiekompetens. Men - det är journalistik, film, musik och skrivande som blivit folkhögskolans profil.
 Journalistutbildningen har funnits på Skurups folkhögskola i mer än 20 år. Musikutbildningen Jazz har gjort sig ett namn i Norden och är inriktad på improvisation och sedan hösten 2010 har skolan också rock- och folkmusik i utbildningsutbudet.
 Många namnkunniga poeter, författare, informatörer, journalister och TV-personligheter har gått på Skurup.
Orten Skurup uppstod som kyrkby i Skurups socken och Mariakykan, Skurups kyrka
byggdes i Skurups by på 1100-talet
 Tidigt fanns här en medeltida borg som revs när Svaneholms slott byggdes 1530. Byn var sedan underställd godsägaren på Svaneholm.
 På 1790-talet införde Rutger Maclean enskiftet och byns gårdar splittrades.
 Skurups stationssamhälle utvecklades mycket snabbt kring stationen efter att Malmö -Ystads järnväg (MYJ), även kallad ”Grevebanan”, öppnades år 1874.
 Näringsverksamheten ökade också med bl.a. tegelbruk, mejeri och tillverkning  av jord-bruksredskap.
 Här på Söderslätt kommer alltså våra kursdeltagare att vistas första veckan i augusti.
Skurup ligger också geografiskt bra till för kursdeltagarna.
 Man kommer hit från Sturups flygplats på en halvtimme med bil och till Malmö och Ystad kommer man med buss på en halvtimme respektive en kvart.
Skolan har flera byggnader, en del gamla, andra helt nya.
 Genom detta kan vi också erbjuda deltagarna alternativa boenden, men genomgående har rummen bra standard, där säkert våra elever kommer att trivas.
 Kursprogrammet är fastställt och nu hälsar vi de som söker sig till Rikskursen och som vanligt kommer veckan till stora delar att bero på vårt eget engagemang och  förhållande till de andra deltagarna.
Återstår så att hälsa alla
VÄLKOMNA
TILL RIKSKURS 2016,
 

Ingemar Rosén
Wivianne Hult-Åberg
Kursansvariga