RIKSKURS 2018

Rikskursen 2018 hålls den 6 - 10 augusti på Hönö sommarhem.
Under den veckan kommer vi att publicera några enkla inslag från kursen, som senare kommer att följas av ett utförligt reportage som också kommer att finnas i Vi Länkar.
Håll till godo
!

Utsikt mot Västerhavet

Först på plats.
Redan på lördagen anlände de första kursdeltagarna.
De allra första som kom var de på bilden, fr. v.
Britt-Mari och Håkan från Borlänge och Monica från Sand- viken, som nu kommer att vara med på sin första Rikskurs

Flaggan hissas.
Rikskursen öppnas
.
På söndagen den 5 augusti hissades förbundets flagga på sommarhemmet och senare på kvällen öppnades kursen av vår förbundsordförande Jan Börjesson.
Kursdeltagarna indelades i arbetsgrupper
och en del grundläggande material delades ut.
Nu ser vi fram emot en givande och lärorik kursvecka
.

Jan Börjesson och vår kontaktman i Göteborg  Tommy Södergren
från Sällskapet Länkarna av 1948, hissar flaggan

Dagen leddes av vår förbundsordförande Jan Börjesson Dagen leddes av vår förbundsordförande Jan Börjesson

Första kursdagen
Legitimerat Lärande Umgänge
Också i år började rikskursen med ämnet Legitimerat Lärande Umgänge baserat på vårt KBT-material kallad Gula Boken.
Dagens övningar leddes som de senaste åren av vår förbundsordförande Jan Börjesson. Han kan verkligen ämnet!
Vad ämnet innebär kommer vi att förklara litet längre fram, men de kan bli en dag fylld med såväl skratt som gråt.
Allt är tillåtet!
Men - genom att starta Rikskursen med LLU kommer deltagarna närmare varandra och innan kvällen "lär alla känna varandra".
En intressant dag, som togs emot positivt av alla inte minst av de deltagare som för första gången delta i en Rikskurs. 

 

Arbetsgrupper i aktion. Bildspel
(vänta tills bilderna skiftar eller klicka på bilden för att gå vidare. 5 bilder)

loading...
Petra föreläser (Foto: Håkan Helander) Petra föreläser (Foto: Håkan Helander)

Andra dagen
Att vara medberoende

Sällskapen inom Länkarnas Riksförbund har allt sedan starten varit duktiga på att ta hand om och hjälpa missbrukare-/beroende.
De anhöriga och medberoende tänkte man kanske inte så mycket på.
Men - vi lärde oss snart att också dessa var minst lika sjuka som den beroende.
Sedan 12 - 14 år tillbaka har vi emellertid förstått också de medberoendes problem och är idag "vuxna" arr hjälpa även dessa personer.
Vi har idag också KBT-baserat material för att hjälpa på detta område.
Det räcker  inte - vi måste också lära av de som kan och förstår den här problematiken.
En av de som verkligen kan detta är Petra Staaff Sten, känd sedan tidigare kurser inom Riksförbundet.
Kursens andra dag var det dags att åter möta henne för lyssna till hennes erfarenheter och kunskaper på området.
Petra föreläste på förmiddagen och på eftermiddagen var det dags för arbetsgrupperna att diskutera hennes föreläsning och återkomma med redovisningar i "storgrupp".
En intressant dag som säkertgav deltagarna nya kunskaper.

 

Gänget som for in till Göteborg före sjöturen Gänget som for in till Göteborg före sjöturen

Tredje dagen
Avkopplingsdag

Att gå på Rikskurs är ingen "semester".
Nej det är en tuff vecka, inte minst för många som inte längre har någon studievana eller inte suttit på skolbänken på många år.
Det är också mycket att "ta in" av det som förmedlas genom våra föreläsare.
Därför - gör vi alltid ett avbrott i studierna en dag i mitten av veckan, då man får göra "något annat".
På onsdagen for därför många med båt in till Göteborg från Hönö, en skärgårdstur som tar en timme.
Sedan tog man sig ann olika saker inne i stan. Några åkte rundtur med minitåg, medan andra besökte Nordstan.
Två deltagare åkte till Vinga där de deltog i en guidad rundvandring.
En intressant och avkopplande dag både på det ena och andra stället.

Fjärde dagen

Tullens brottsbekämpning
Text följer.

Den amerikanska opioidepidemin -
ett problrm även för Sverige

Text följer