Förbundsledamöter i Distrikten

  Norra Distriktet
   Ture Isaksson
    Piteå
  
 

Västra Distriktet
Hans Björk
Göteborg

Marcel Miter
Halmstad

.

Mellersta Distriktet
Olle Östervall

Lärbro

Ulf Ekvall
Visby

Södra Distriktet
Ulf Olsson
Klippan


Yvonne Trejling
Helsingborg

Östra Distriktet
Tobias Pettersson
Västervik


 

Revisorer

  Intern revisor

  Hans Carlsson
   Västervik

 

Tidningen Vi Länkar

  Redaktör
  Ansvarig utgivare


  Ingemar Rosén
  Gustavsberg
  Tel. 0708 - 776 589
  E-post:
  ingemar@rikslankarna.se

Redaktör

Bernt Thörnqvist
E-post:
bernt@rikslankarna.se


UTGIVNINGSCHEMA 2021

  Nr. 1 den 25 februari
  Nr. 2 den 25 mars
  Nr.3 den 26 april
  Nr.4 den 15 juni
- - -
 Nr. 5 den 24 september
 Nr. 6 den 25 oktober
 Nr. 7 den 25 november
 Nr. 8 den 20 december