Välkommen 
till

Sällskapen Länkarnas Riksförbund


 Sällskapen Länkarna bildades den 30 januari 1945, men den första Kongressen hölls i Västerås först den 14 juli 1957.

 1958 hölls åter en Kongress, den här gången i Göteborg. Vid denna kom frågan om bildandet av ett Riksförbund upp, en fråga som varit aktuell sedan 1953.

 Frågan om bildandet av ett Riksförbund fick emellertid inget gehör vid Kongressen i Göteborg, men de Sällskap som var för ett Förbund samlades åter i Stockholm den 14 -15 juni 1958.
 Man beslutsde då stt åter samlas på Sundbyholms slott i Eskilstura  i september och här  bildades då Sällskapen Länkarnas Riksförbund och den första Rikförbundsstyrelsen utsågs.

Grundpelarna i verksamheten bygger på idéprogrammet “De Sju Punkterna” och på de stadgar som antogs 1957, vilka dock med hänsyn till bl. a. anpassning i tiden och för förtydligande reviderats under årens lopp. Allt för att få en bra fungerande verksamhet.

Förbundet är huvudorganisation för anslutna Sällskap i Sverige. Anslutningen är kostnadsfri.

Länkarnas Riksförbund är inte bara en accepterad, utan också en respekterad organisation. Vi har blivit en organisation och samhällsresurs att räkna med och att ta hänsyn till


Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Blomgatan 28
169 60 Solna
Tel. 0708 - 776 589
E-posr: info@rikslankarna.se

VAD HAR HÄNT?
Under fliken VÅR TIDNING VI LÄNKAR  > LÄSVÄRT UR VI LÄNKAR
hittar ni bildreportaget ur Nr.  8-2022, som visar litet av vad som hänt i våra Sällskapp inder året som gått.