Riksförbundets Rikskurser

 Varje år samlas medlemmar från föbundets Sällskap till en s.k. Rikskurs.
 Under många år förlas dessa till någon folkhögskola men sedan 2017 har vi hållit kurser-   na till Sällskapet Länkarnas av 1948 sommarhem på Hönö i Göteborgs skärgård.
Som föreläsare har vi förutom våra egna krafter också haft läkare, personal från Tull-verket, arbetslivspedagoger och många andra personer som arbetar inom de områden, där vi också har våra arbetsområden.
I det följande hittar Du reportage från de senaste kurserna.

 


RIKSKURS 2022

Riksförbundets anordnar
RIKSKURS 2022

HÖNÖ SOMMARHEM


Vi har anlitat intressanta föreläsare,
läkare, beteendevetare och drogspecialister.

Ansökningshandlingar 
kommer att sändas ut under maj månad.

Planera för Ert deltagande redan nu!
Kostnader lika som vid fjolårets kurs.

Välkomna!

Kursledningen