Länkarnas Riksförbunds tidning

och officiella organ.

 

Redaktör och ansvarig utgivare:

Ingemar Rosen

Nelsonstigen 9

134 36 Gustavsberg
 

Telefon: 0708 - 776 589

 


Redaktion

Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna

Besöksadress: som ovan

 

E-post:  vilankar@rikslankarna.se

PlusGiro 49 95 02-3
Bankgiro 393-9998

 

Prenumeration

Vi Länkar

Blomgatan 28

169 60 Solna
 

Telefon:
PlusGiro 49 95 02 - 3

 

Tryckeri: Svärd & Söner Tryckeri AB
8 nummer per år.

Stöd Länk-2010, prenumerera på Vi Länkar!

 

Prenumerationsavgifter:

Medlemmar 100 kr/år. Övriga 130 kr/år. I övrigt se gällande prenumerationsvillkor nedan.

                            

Annonser

 Tidningen Vi Länkar
Box 41
433 21 Partille

Tel 031 - 44 16 69
PlusGiro: 420 96 91 - 7.

E-post: tidn.vilankar@swipnet.se