Vi Länkar
Sällskapen Länkarnas Riksförbunds tidning 
och officiella organ.
 

Från hemmaredaktionen Från hemmaredaktionen

Meddelande till medarbetare och läsare

 I dessa Coronatider finns det många som undrar hur det kommer att bli med tidningen under den tid vi är mer eller mindre isolerade.
 Ja, som det ser ut nu kommer det inte att bli någon förändring.
 Det är planerat att den ska komma ut enligt utgivningsschemat.
 I skrivande stund (2021-01-02) arbetar vi med Nr. 1-2021 som kommer ut omkring den 25 februari 2021,

 MEN - vi är ju alltid beroende av vad som kommer in från våra Sällslkap och medlemmar.
 Trots Coronaepidemin och begränsade möjligheter till aktiviteter, så kommer det ändå att hända något.

Skriv! Fotografera!
Berätta något ur Ditt liv!

Och - skicka in till tidningen.
TACK!
- - -

 Bästa hälsningar
Redaktionen

 

Redaktör och ansvarig utgivare

Ingemar Rosen

Nelsonstigen 9

134 36 Gustavsberg
Telefon: 0708 - 776 589

 


Redaktion

Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna

Besöksadress: som ovan

E-post:  vilankar@rikslankarna.se

PlusGiro 49 95 02-3

 

Prenumeration

Vi Länkar

Blomgatan 28

169 60 Solna
 

Telefon: 0708 - 776 589
PlusGiro 49 95 02 - 3


8 nummer per år.

Stöd Länk-2010, prenumerera på Vi Länkar!

 

Prenumerationsavgifter:

Medlemmar 100 kr/år. Övriga 130 kr/år.
I övrigt se gällande prenumerationsvillkor nedan.

                            

Annonser

 Tidningen Vi Länkar
Box 41
433 21 Partille

Tel. 0793 - 37 29 89
PlusGiro: 420 96 91 - 7.

E-post: tidn.vilankar@swipnet.se

UTGIVNINGSCHEMA 2021
  Nr. 1 den 25 februari
  Nr. 2 den 25 mars
  Nr.3 den 26 april
  Nr.4 den 15 juni
- - -
 Nr. 5 den 24 september
 Nr. 6 den 25 oktober
 Nr. 7 den 25 november
 Nr. 8 den 20 december