LÄSVÄRT UR VI LÄNKAR

 Hönöcupen i biljard
  I år spelades den för 28:e gången
 Den här cupen spelades en gång mellan sällskapen Länkarna i Mariedal och Länkarna av 1948 i Göteborg.
Men - så försvann Mariedal och ”stockholmstraditionen” övertogs av Sällskapet Länkarna i Solna,
som har många tidigare ”Mariedalare” bland sina medlemmar. 
 Solnalänkarna är i stort sett det enda Sällskapet som samlat de medlemmar som stod sällskapslösa då Mariedal försvann. Konstigt kan man kanske tycka, men så är det. 
På det här sättet kom också många biljardspelande medlemmar från Mariedal till Solnasällskapet.
Den stora pokalen om vilken man spelar fick fortsatt följa med i tävlingen. 
Nåväl - varje år i augusti samlas kombattanterna på sommarhemmet på Hönö som ägs av
Sällskapet Länkarna av 1948 i Göteborg.
I år samlades man den 11 augusti. Fyra av Solnaspelarna hade dock stannat på Hönö efter Rikskursen som varit veckan innan.
Man tävlar med 8 man från vartdera sällskapet och spelar nummerboll hög/låg.
Det blir många matcher, inte mindre än 32, som ska spelas under två dagar.
 Efter en god kamp avgick Solnasällskapet ännu en gång med segern, nu med siffrorna 18 – 16.

Det blev enligt vad som sagts mig ett par trevliga dagar på Hönö och ser      man fram emot en ny drabbning nästa år.

 
Foto:
Elsmarie Jarflod
Sällskapet Länkarna
Solna
Text:
Ingemar Rosén 
Vi Länkar 
efter intervjuer

Distriktsmöte i Helsingborg
  Den 19 maj var det dags för ett distriktsmöte i Södra Distriktet som hölls i Helsingborg.
 Vice ordföranden i Helsingborg hälsade alla välkomna till Helsingborg och Distriktsmötet
  Han konstaterade också att det var skoj att vi var ganska många samlade på det här mötet, ett drygt 30-tal intresserade deltagare från 4 Sällskap.
 Tyvärr något Sällskap som fick lämna återbud.                 
  Det blev ett bra möte där det pratades om hur Distriktet på bästa sätt efter sina resurser skall kunna hjälpa Sällskapen med dess medlemmar och där det också togs bra beslut.                     
 Det kom också fram bra idéer, speciellt en sak som Distriktet kan hjälpa   till att anordna lite längre fram.                   
 När själva mötet var genomfört bjöds där på en god smörgåstårta. När den ätits, vi hade pratat runt lite och de som ville röka hade fått gjort det så var det dags för ett uppladdningsmöte. Naturligtvis frivilligt men där de flesta stannade kvar också på detta möte, som blev bra och lagom långt i detta sammanhang.                      
 Efter mötets slut var det en del som stannade kvar ett tag och pratade litet. 
 Det är bra för det är ju inte så många gånger om året som Länksällskapen i Distriktet samlas.
  Det gäller ju att utnyttja tillfällen på bästa sätt.
  Det ska också nämnas att det hölls ett bra styrelsemöte innan Distriktsmötet.                

                                                                                                                                  Text, foto:
                                                                                                                                  Ulf Olsson
                                                                                                                               Sällskapet Länkarna 
                                                                                                               Helsingborg

 Kolbullar i Ludvika
  Den 24 juli var vi länkar från Borlänge till Ludvikalänkarna på tipspromenad.
 Sedan blev det en överraskning.                          
 Det gräddades kolbullar på den nya grillen som Pelle hade tillverka.  
 Oj vad det smakade gott, smaskens.                         
 Tipspromenaden lyckades jag vinna.
 Tack Ludvikalänkarna för en trevlig kväll i det fina sommarvädret.
 
Håkan Helander
Sällskapet Länkarna
Borlänge

 Länkarna på Almedalsveckan
 
 Den 30 juni var det åter dags för Sören Fredin, ordförande i Visbylänkarna, att dra in sin lilla SABO-husvagn till Hamngatan 1 i Visby.
Detta för att vi ännu en gång skulle använda den som monterkontor vid deltagandet i politikerveckan i Almedalen i Visby.
Sören är ju också initiativtagare till vårt deltagande. 
”Marktjänsten” sköttes främst av Sören och Lars Björling från Visbysällskapet
- - -
  Husvagnen blev vår bas och den ”kläddes” med Länkarnas namnskyltar och affischer som
talade om olika problem till följd av missbruk/beroende.
 Med oss hade vi också ett stort antal folders och flygblad som beskriver vår verksamhet.
 Allt detta hade vi placerat på ett bord utanför vagnen.
 Mycket informationsmaterial delades ut under veckan.
Valet av uppställningsplats är idealisk.
Alla som kom nere från hamnområdet eller från Donners-plats måste gå förbi oss.
En dag räknade vi hur många som passerade oss och det var över 80 personer i minuten. 
Inte dåligt!
Vi talade med många, unga och äldre och även några politiskt verksamma, men det visade sig svårt att nå de stora politikerna.
 Sören och Lars kom dock i kontakt med och fick tala med många lokala politiker.
- - -
 Hur som helst vårt deltagande blev återigen en framgång - vi var med, vi syntes och vi fick sprida vårt budskap och vår idé.
 Ett stort tack till de från Sällskapen Länkarna i Visby, Slite, Solna, Västervik och Sandviken, som ställde upp under veckan och till de Sällskap som sponsrade oss ekonomiskt.
 När man deltar i ett sådant här nationellt arrangemang lär man sig alltid något för kommande uppgifter och vi ser nu fram emot att delta också 2020.


Text:
Ingemar Rosén
Foto:
Sören Fredin
Ingemar Rosén

STORT TACK
Ett stort tack till Länksällskapen i
Borlänge
Botkyrka
Eskilstuna
Halmstad
Handen
Helsingborg
Karlskrona (Trossölänkarna)
Sandviken
Solna
Västervik
som bidrog med ekonomiskt stöd och gjorde det mölligt
att genomföra ännu ett framgångsrikt deltagande vid
politikerveckan i Almedalen i Visby

Sällskapet Länkarna, Visby
Sällskapen Länkarnas Riksförbund