Läsvärt UR VI LÄNKAR

Årets första förbundsstyrelse-möte
  Den 15 mars hölls årets första förbundsstyrelsemöte.
Mötet hölls hos Solnalänkarna i deras konferensrum även kallat ”Gula rummet”, med hänsyftning till väggarnas färg.
Ledamöterna ”ute i från landet” anlände till Stockholm och Bromma eller Arlanda tidig förmiddag och mötet kunde ta sin början vid halv tiotiden.
Vår förbundssekreterare Lars-Göran Johansson kunde tyvärr inte delta p g a sjukdom.
Inte heller ledamoten från Västerbottensdisstrikt kunde närvara.
Sedan förbundsordförande jan Börjesson hälsat de närvarande välkomna och dagordningen föredragits valdes ersättaren i förbundsstyrelsen Wivianne Hult-Åbergs från Södra Distriktet till mötessekreterare.
Inledningsvis började vi som alltid med ekonomirapporten.
Förbundskassören redogjorde för den och så här i början av året såg allt bra ut trots våra starkt nedskurna anslag.
Sedan rapporten godkänts följde ett budgetresonemang.
Vi måste hålla en mycket sträng ekonomi mot bakgrunden av vad som sagts ovan.
Härefter följde rapporter från distriktet och ledamöterna redogjorde för situationen i distrikten. 
Rapporter lämnades också från förbundsexpeditionen och Vi Länkar.
Redaktören för vår tidning efterlyste som alltid material till tidningen samtidigt som han riktade ett tack till de som alltid återkommer med inslag.
Rapport om återrapporteringen till Socialstyrelsen lämnades också.
Verksamhetsberättelsen för 2017 hade varit utsänd till ledamöterna och godkändes för att föreläggas kongressen 2019.
Annat som behandlades på detta möte var bl. a. möten med De Fria Sällskapen Länkarna,
Flyttning av förbundsexpeditionen, ev. deltagande i politikerveckan i Visby och årets Rikskurs, som kommer att förläggas till Länkarnas av 1948 sommarhem på Hönö. precis som i fjol.
Det blev ett bra och givande möte och alla förklarade sig nöjda med det,
Under dagen serverades en enkel lunch, bestående av pitt i panna med ägg.
Sen eftermiddag kunde ledamöterna återvända till sina respektive hemorter.
Vi vill rikta ett varmt tack till Solnalänkarna som ställde upp med lokal och speciellt till Åke Kull och Ove Boqvist, som alltid ställer upp för oss på ett föredömligt sätt. 
 

Text:
Ingemar Rosén
Foto:
Ove Boqvist

Kamratträff i Uppsala
 Veckoslutet den 24/24 mars höll Mellersta Sveriges Länkdistrikt årsmötet i Uppsala med ortens Sällskap som värdar.
 När det här Länkdistriktet har en träff så börjar de alltid med en Kamratfest och så också den här gången.
 Klockan 18 på lördagen samlades 64 personer som bjöds på god mat, bra musikunderhållning och 
Inte minsten samvaro länkar emellan, son alltid är utvecklande för de som deltar.
 Från Länkarnas Riksförbund deltog Länkar från Solnasällskapet såväl vid lördagens träff som vid det efterföljande årsmötet på söndagen. 
 Det hela blev en mycket trevlig träff.
 De två musikanterna bjöd på en förstklassig underhållning, som varade hela kvällen utan att bli tröttande utan bara fantastiskt.
 Många förundrades över deras fantastiska repertoar. 
 Under kvällen fick vi från Solnasällskapet lära känna många nya länkvänner och vi hann också tala med varandra om framtiden för Länkrörelsen.
 Här fanns också ett stort lotteri med många fina vinster.
 Mycket nöjda kunde vi alla. Sen kväll dra oss tillbaka för nattvila.
 Ett hjärtligt tack till Mellersta Länkdistriktet och Uppsala- länkarna för ett mycket trevligt arrangemang.
 

Ingemar Rosén
Vi Länkar och
Sällskapet Länkarna
Solna

Årsmöte i Solnasällskapet
 
 Lördagen den 10 mars samlades medlemmar i Solnasällskapet till årsmöte.
 Som alltid följer ju ett årsmöte ganska strikta linjer och så givetvis också här.
 Klockan 13.00 kunde Sällskapets ordförande hälsa deltagarna väl-komna och förklara mötet öppnat.
 Inledningsvis hölls parentation till minne av de medlemmar som gått bort under verksamhetsåret 2017.
 Fråga om mötets behöriga utlysning ställdes och befanns ha skett i vederbörlig ordning.
 Till årsmötespresidium valdes undertecknad som ordförande och Allan Jonsson till sekreterare.
 Verksamhets- och   ekonomiska berättelser föredrogs. 
Härefter föredrogs revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen ställdes vilken beviljades.        
Vid val av ny styrelse, fick den följande sammansättning:
Ordförande: Ingemar Rosén
Sekreterare: Elsmarie Jarflod
Ordinarie ledamöter: Ove Boqvist och Christer Liss
Till revisor omvaldes Leif Nilsson.
Kassören Roy Jarflod har ett år kvar av sina mandattider.
 Då alla formaliteter var avklarade fick Sällskapets ordförande tillfälle att säga några väl valda ord inför verksamhetsåret 2018.
 Efter en halvtimmes minglande serverades en årsmötessupésupé bestående av kalops med potatis och rödbetor.
Därefter serverades kaffe med ”länkbakelser”.
 Då alla var mätta och belåtna fortsatta umgänget ännu ett tag innan man drog sig hemåt.
 Till Solnalänkarna säger vi:
Lycka till med Ert viktiga arbete under 2017.
 

Text:
Ingemar Rosén
Foto:
  Sonja Rosén
och någon till

Årsmöte i Södra Distriktet.
 
 Söndagen den 18 mars var vädergudarna på vår sida så att vårt årsmöte kunde hållas. Sällskapet i Kävlinge har goda kontakter med servicehemmet/äldreboendet i byn så vi kan glatt utnyttja deras tillgångar. Det finns stora konferensrum med plats för alla på årsmötet och små gemytliga för styrelsemöte. 
 Biljardbord och soffgrupper är också tillgängliga för länkarnas möte. 
 Södra Distriktet har förmånen att få bidrag från Region Syd och vi kan därför hålla årsmöte med både frukost och middag helt gratis för sällskapen. Äldreboendet håller även mycket humana priser för förtäringen.
 Årsmötet lockade 20-talet medlemmar vilket är glädjande för våra 3 sällskap. 
 Stämningen är alltid väldigt god när vi träffas och jag känner mig sporrad för vidare krafttag i distriktet. 
 Vi har återigen problem med Regionen, men i år tror jag pengarna finns på kontot inom kort. 
 Vid årsmötet gör vi den stora planeringen av bidraget från Regionen. 
 Rikskursen är ett viktigt bidragsområde, därefter kommer verksamhetsbidrag till sällskapen. 
 Hyra för länklokaler kan vara det största problemet för föreningar som får sänkta bidrag. Distriktet ser som sin uppgift att stötta ekonomiskt så att sällskapen kan finnas kvar. På sensommaren när ekonomin klarnat, kan vi planera en gemensam aktivitetsdag. 
 Årsmötets dagordning var stadgeenlig med val och ekonomiska redovisningar. 
 Mellan de fastslagna punkterna kom ett antal frågor från medlemmarna till Ivar och mig angående De fria länkarna, förbundsstyrelsen och förbundets ekonomi. Eftersom vi varit på förbundsstyrelsemöte föregående vecka kunde vi ge deltagarna de upplysningar dom ville ha. 
 Södra distriktets styrelse blev vald enligt följande: Ivar Åberg, ordförande, John Allan Kvarnström, kassör, Wivianne Hult Åberg, sekreterare och ledamöter Per Erik Persson, Mikael Larsson och Paul Andersson. 
 Eftersom bidraget från Regionen har lite speciella ansökningar och utbetalningar har John Allan och jag insett att vi får hänga med ett tag till.
 Nästa distriktsmöte skall hållas i Ystad då jag hoppas få träffa alla igen.
 

Text:
Wivianne Hult Åberg
Trelleborg
Foto:
Siv Persson
och någon till
Kävlinge

 

Utmärkelsemöte och årsmöte med
Länkarna av 2016 i Göteborg

 
  Som vanligt var det utmärkelse-möte den sista fredagen i månaden och fredagen den 23/2 var ett gäng samlat för att fira Katarina Peltz som fick ett standar efter ett års nykterhet.
 Kaffe och gott fikabröd serverades och härlig stämning var det som vanligt.
 
 Söndagen den 25/2 var det årsmöte där ett 20-tal medlemmar anslöt och verksamhetsberättelse och ekonomi gicks igenom.
 Genomgång av agendan tog någon timme att genomföra och så var det dags att välja ny styrelse. 
 Den består nu av:
Sten Molander, ordförande,
Hasse Björk kassör                                  
Anita Larsson sekreterare,
Ordinarie ledamöter:                                
Magnus Granander
Katarina Peltz
Thomas Sjöberg
Birger Öström
 
 Olika ansvarsområden kommer att tas upp på rösträttsmöten.
 Planering och genomförandet av trivselkvällar tisdagar, gula boken möten samt öppet hus en lördag i vår pågår och genomförs nu i Länkarna2016.

 
Katarina Peltz 
Sällskapet Länkarna av 2016
Göteborg
och någon till

Besök hos Eskilstunalänkarna
 I början av året är det alltid dags att åka ner till vår utomstående revisor i Eskilstuna.
Då passar jag alltid på att tillsammans med min fru besöka Eskilsttunalänkarna.
Här känner man sig ALLTID VÄLKOMMEN.
När vi kom möttes vi av bl.a. Sven, Marja, Leif och några till.
När vi kom vid 10-tiden hade någramedlemmar redan varit här, badat bastu, fikat, spelat kort ochgått hem igen.
Vi bjöds på kaffe och nygräddade bullar som Leif hade bakat
Under tiden vi var där kom fleramedlemmar och tittade in.
 Roligt att de söker sig till sitt Sällskap, en oas i livet.
 Vi blev kvar ett par timmar och pratade om verksamhet och om vad som händer i övrigt Eskilstuna.
Här råder alltid en trevlig stämning. 

 
Text:
Ingemar Rosén
Foto: 
Marja Nurkalla
Sonja Rosén

Gula Boken-träff i Trelleborg
 Nu har vi ”kört igång” med Gula Boken-möten i Trelleborg igen.
 Här kommer Några bilder från en av våra träffar.
 Den var välbesökt och jag tror alla var mycket nöjda. 
Vi tog upp ämnet skitprat och förtal. 
 Mötet var blandat med stöd-medlemmar och Länkar.
 Vi tycker det är viktigt att stödmedlemmar också får vara med och tycka till. 
 Vi kommer försöka ha möten två gånger i veckan. Det ämne vi tog upp nu kommer vi fortsätta med nästa möte. 
Vi kommer att försöka skiftas om att hålla (leda) mötena.
 Lasse som är vår nya ordförande fick hjälpa till med en del av läsningen.
 Min luft räckte inte till den tog helt slut. Jag är mycket tacksam att så många kom kände mig mycket välkommen efter en lång tids frånvaro då jag inte orkat. 
 Mycket bra och vi hjälptes alla åt.         
   

Text:
Margareta Andersson’
Foto:
Bengt Olsson
Sällskapet Länkarna
Trelleborg