LÄSVÄRT UR VI LÄNKAR

Kongressen 2019
Rikslänkarna håller ordinarie Kongress vartannat år och då varje udda år. 
 Fram till 2006 hade vi också s.k. mellanårsträffar, men de togs bort avbl.a. ekonomiska skäl. 
 Den information som gavs genom dessa träffar delges nu Sällskap och medlemmar på annat sätt. 
 Ett 100-tal medlemmar och ombud från 18 Sällskap hade kommit till Solna, något som visar att Kongressen och Rikslänkarnas verksamhet verkligen intresserar medlemmarna.
 Kongressen brukar alltid hållas i maj månad men pga. andra stora evenemang i Stockholmsområdet har vi någon gång fått skjuta fram den.                           De flesta deltagare och ombud kom till Solna redan på fredagen för att deltaga i Riksträffen som hölls på fredagskvällenmånga behövde
fredagen också som resdag speciellt de långväga medlemmarna. 
 Att kongressen förläggs till Stockholmsområdet beror på att de flesta har bra kommunikationer med Stockholm. Riksförbundet tillämpar också s.k. resekostnadsfördelning, vilket innebär att resekostnaden blir lika för alla ombud, oavsett om de har långa eller korta vägar att resa.
 De deltagare som kom på fredagen hade möjligheter att besöka Solnalänkarna som har sina lokaler bara några minuters promenad från hotellet, åka in till Stockholm eller bara umgås före Uppladdningsmötet. 
 Vill man shoppa, finns alla möjligheter i Solna centrum där hotell Park Inn ligger eller ta en promenad till det nybyggda Mall of Scandinavia i Arenastaden intill Friends Arena. Där kan nästan allt köpas från 99 % Lintschoklad till en ny Tessla eller äta på någon av de många matställena. 
 Under fredagen samlades Arbetsutskottet för att göra de sista förberedelserna inför Kongressen.
 
 Lördagen den 11 maj 2019 kl. 11.00 var det så dags för Kongressen. 
 Ordförande Jan Börjesson hälsade alla varmt välkomna, sittningen var ombud främst övriga i bakre delen av konferenssalen. 
 Som inledning på Kongressen sjöngs Länkarnas Marschsång unisont, med förinspelad musik.
 Ingemar Rosén föredrog en Parentation för medlemmar som gått ur tiden under kongressperioden. 
 Därefter utlystes en tyst minut för dessa av Jan Börjesson.
 Upprop av närvarande sällskap och ombud utfördes. Vi var 18 sällskap representerade och 50 ombud närvarande, vilket får anses som mycket bra,därutöver deltog ca 50 andra medlemmar och andra intresserade Länkar, något som visar att inte bara Kongressen, utan också Rikslänkarnas verksamhet verkligen intresserar medlemmarna.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs och till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötesprotokollet valdes Sten Molander och Hasse Björk från Länkarna 2016 i Göteborg.
 Enligt valberedningens förslag valdes Lars-Göran Johansson, Halmstad till kongressordförande och Ingemar Rosén, Solna till kongressekreterare.  Båda hade samma uppdrag de fyra senaste Kongresserna.
 Ingemar Rosén berättade om resefördelningen inför Kongressen hur den ska gå till, alla sällskap betalar lika mycket för sina ombud, blankett finns att fylla i och skicka in till Riksförbudet senast 11 juni från varje sällskap.
 Ingemar föredrog verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning i korthet för 2017 och 2018. 
 Dessa godkändes enhälligt av Kongressen med en liten komplettering (Håkan Helander, Borlänge är distriktrepresentant). 
 Vidare föredrogs revisionsberättelsernaföråren 2017 och 2018.
 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för hela perioden 2017 - 2018.
 Skrivelser från förbundsstyrelsen angående ändring av förbundsstadgar §§ 3, 4, 5, 6 föredrogs och godkändes. 
 Dessa kan läsas på Rikslänkarnas hemsida.
 Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalande.
  Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor, men kan också behandla andra saker. Förbundsordföranden föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalande, vilket antogs enhälligt av Kongressen. 
 Uttalandet återfinns på Rikslänkarnas hemsida.
 
Så var det dags att välja ny förbundsstyrelse och Kongressen valde enhälligt enligt valberedningens förslag.
 Förbundsordförande och förbundssekreterare har 2 år kvar av sin mandatperiod.
 Till förbundskassör valdes Ingemar Rosen, Solna för en tid av 4år.
 Till Styrelseledamöterför en period av 2å rvaldes Monica Åström, Sandviken, Håkan Helander, Borlänge och Paul Andersson, Ystad.
 Till ersättare i förbundsstyrelsen valdes Wivianne Hult-Åberg, Trelleborg på 2 år.
 Till intern revisor valdes Elsmarie Jarflod, Solna och till extern revisor valdes Lars Lönnkvist, Revisionsknuten i Strängnäs, båda på 2 år.
 Till revisorssuppleant valdes Bernt Thörnqvist, Västervik på en period av 2 år
 Ersättare för den externa revisorn utses av Revisionsknuten i Strängnäs.
 Sekreteraren föredrog de olika distriktens ledamöter till förbundet. 
  Dessa ska arbeta på ”hemmaplan” inom distriktet och kallas bara till förbundsstyrelsemöte om särskilda skäl föreligger. 
 Monica Isaksson och Ivar Åberg avtackades för sina insatser inom förbundsstyrelsen under den gångna kongressperioden. 
 Hans-Ove Olofsson, hedersgäst Stockholm från höll ett kortare anförande om sin tid i Länkarna sen mitten på 80- talet, och den gemenskap som han upplevt med länkarna
 Slutligen hade förbundsordförande ordet och pratade lite om att några sällskap inte hade ekonomiska förutsättningar att skicka deltagare man kommer ta upp detta hur detta kan lösas till kommande kongresser. 
 Han hoppades också att vi ska hitta ”sann Glädje” i det dagliga arbetet med Länkarna. 
 Kongressföranden Lars-Göran Johansson tackade för förtroendet att leda 2019 års Kongress. Därefter lämnade han klubban till förbundsordföranden Jan Börjesson. 
 Jan i sin tur tackade Lars-Göran för hans utmärkta sätt att leda Kongressen.
 Därefter tackade Jan de deltagande ombuden och övriga närvarande för en väl genomförd Kongress och förklarade Kongressen avslutad.
 Jan påminde om kvällens kongressupé och hälsade alla välkomna till denna.
 Därefter företogs fotografering av den nya styrelsen och av distriktens ledamöter i förbundet.
 Under eftermiddagen var det fria aktiviteter fram till Konferensmiddagen.
 

Text: 
Bernt Thörnqvist
Vi Länkar
Foto: Johanna Norén
Roy Jarflod
Solna

Kamratträff i Visby
  På lördagen den den hade Sällskapet Länkarna i Visby inbjudit Sällskap från Mellesta och Östra Distrikten till kamratträff i Visby.
 Klockan 18.30 samlades 61 Länkar och stödlänkar i hotell Scacnics restaurang. 45 personer från Mellersta Distriktet och 16 från Solna- och Eskilstunasällskapen i Östra Distriktet.
 Det blev en mycket trevlig kväll tillsammans, där många träffade gamla och nya länkbekanta.
 Då alla tagit plats hälsade Lars Björling från Visby-sällskapet alla välkomna och bjöd gästerna att ta för sig av buffén
Här serverades: 
som förrätt: chevregratinerade betor med ruccolasallad och gotlandshonung.
 Till huvudrätt: ramslöksbakad kotlettrad med rotsaksgratäng på gotländska rotsaker och bearnaisesås 
 Som dessert bjöd man på den gotländska specialiteten saffranspannkaka med salmbärssylt och grädde. 
 Allt smakade förträffligt.
 För många var desserten en nyhet som de inte provat förut.
 Härefter bjöds på underhållning av Gotlands egen Elvis kallad ”Bro-Elvis” med hänvisning till hans hemort.
 Nämnas kan att han varit i Memphis och deltagit i Elvis-tävlingar och vunnit priser där.
 Han berättade också att han är nykter alkoholist sedan flera år tillbaka.
 Efter underhållningen blev det att ”surra” ett tag innan det var dags för nattvila.
 Det blev en mycket trevlig träff och Vi Länkar vill tacka Visbylänkarna för ett lyckat arrangemang.
 

Text, foto:
Ingemar Rosén
Vi Länkar

Med Länkar från Solna och Eskilstuna till Visby och Gotland
   Sällskapen i Östra Distriktet fick i våras en inbjudan från Sällskapet Länkarna i Visby att delta i en Kamratträff i Visby veckoslutet den 13 - 14 april.
 Sällskapen från Solna och Eskilstuna accepterade inbjudan och sammanlagt for 16 Länkar med Destination Gotlands färja M/S Visby från Nynäshamn till Visby den 12 april kl. 11.25.
 Väl ankomna till Visby checkade alla in påScandic Hotell som ligger pågångavstånd frånsåvälfärjeläget som Länklokalen i Visby.
 Här mötte senare Ulla och Carl Johan Eklund, författarens syster och svåger upp för att guida oss i Visby påfredagskvällen.
Vi for från hotellet till Stora Torget och Calle visade oss runt till de närmast belägna kyrkoruinerna.      
 Först Sta. Karin Visbys största kyrkoruin. Kyrkan byggdes av franciskanerna, ”tiggarbröderna” eller ”gråbröderna” som de också kallas, när de kom hit på 1230-talet och anlade ett konvent (kloster).
Sedan styrdes stegen mot domkyrkan Sta. Maria, en gång Visbytyskarnas kyrka. Sta. Maria är den enda bevarade kyrkan i Visby, som en gång hade fler kyrkor än någon annan stad i Sverige.
  Vi gick givetvis igenom kyrkan och fortsatte sedan vår promenad i den svala vårkvällen till bl.a. ruinerna efter St. Nicolai, Helgeand och Drotten.
 Efter rundvandringen for vi åter till hotellet, där en kvällsmåltid bestående av pyttipanna med ägg stod serverad,
En lyckad första dag och kväll fick så ett slut och det var dags att inta våra nattläger.

 
Text:
Ingemar Rosén
Foto:
AMI Magnusson 
Peter von Rothstein
                  Ingemar Rosén

 

Länkutflykt till Fårö
  På lördagen, den andra dagen på Gotland, samlades länkkamraterna från Solna och Eskilstuna utanför hotellet efter frukost.
 Ulla & Calle hade också slutit upp, som guider och nu ställdes kosan med två minibussar och två personbilar mot Fårö.
 Färden gick via Bro, Tingstäde, Lärbro, Rute och till Fårösund där vi embarkerade färjan för c: a 5 minuters färd över till Fårö.
 Fårö skiljer sig i mycket från ”storön”, dels genom sin unika natur, dels genom dialekten, som 
är en helt egen skild från den ”vanliga gotländskan”
 Efter att ha kommit i land på Fårö gick färden först mot Fårö kyrka. 
 Kyrkans äldsta delar är tornet och långhuset som uppfördes vid början av 1300-talet. Vid mitten av 1700-talet slog åskan ned i kyrktornet och man fick bygga en ny tornhuv. 
 1858 räckte inte kyrkan längre till och byggdes därför ut med tvärskepp åt norr och söder. Kyrkan blev då dubbelt så stor och fick sitt nuvarande utseende
 På kyrkogården finns Ingmar Bergmans grav, som vi också besökte.
 Härefter gick färden ut mot de stora raukfälten vid Langhammars och det gamla fiskeläget Helgomannen.                  
 Så skulle vi åter mot Visby.  Eskilstunagänget tog en sväng förbi Fårö fyr, så de blev kvar litet längre på Fårö, men hann ifatt de övriga i Slite, där vi stannade till vid Cementa i Slite, Europas största cementfabrik.
 Vidare for vi upp på Lotsbacken i Slite där man hade fin utsikt över orten och Vägomeviken, Gotlands enda egentliga skyddade hamn.
 Sen eftermiddag kom vi åter till vårt hotell och gjorde oss klara för att delta i Kamratträffen som anordnades av Visbysällskapet.
 

Ingemar Rosén 

Påskfest i Borlängesällskapet
 
Vi var 34 medlemmar som kom till lokalen på påskafton för att ta del av den goda maten som några medlemmar hade ställt fram.
 Trevlig samvaro som vanligt.
 Stort tack till de som fixade till så att dagen blev så bara som den blev.
 

Håkan Helander
Sällskapet Länkarna
             Borlänge

Påskfest i Helsingborgssällskapet
 
 På långfredagen hade vi vår traditionella Påskfest och maten är verkligen traditionell.  
 Varmrökt lax, legymer, potatis och en mycket god romsås (gjord på fiskrom naturligtvis om någon nu skulle undra). 
 Brist på fantasi kan man tro, men det är inte anledningen utan det är för att alla tycker att detta är så gott så man vill absolut inte byta det mot någon annan maträtt.         
  Det blev en mycket bra fest med nöjda deltagare, god mat och ett härligt humör hos alla som var med.
 

Jan Söderberg
Sällskapet Länkarna
              Helsingborg

Vårmarknad i Kävlinge
Här kommer några bilder från vårmaknaden i Kävlinge, där vi i Sällskapet alltid deltar på något sätt.
Vår gård är ofta utgångspunkt för olika arrangemang.

 

Siv Persson
Sällskapet Länkarna 
Kävlinge