LÄSVÄRT UR VI LÄNKAR

Påsk i alla fall i Solna

Det är svårt att träffas i de tider som nu råder.

Men - i Solnasällskapet träffas vi sporadiskt under iakttagande av alla tänkbara försiktighetsåtgärder. Och då - bara medlemmar. Följaktligen kunde vi då hålla en liten påsklunch som arrangerades av Peter och Åke.

Tack Grabbar!

Vi fick en trevlig stund trots dentrisa samhällstillvaro som råder.
Ove Boqvist
Sällskapet Länkarna
Solna

Äntligen årsmöte
  Så har Länkarna i Piteå haft årsmöte efter att ha haft ett lite turbulent år. 
 Det blev ett lugnt och bra årsmöte. 
 Vi var inte så många, flera hade stannat hemma på grund av att man var lite sjuk eller att man var rädd för Corona. 
 Några ville rösta via fullmakt men det är inte tillåtet i stadgarna så det gick inte. 
 Vi var ändå 12 personer och alla hade rösträtt.
 Det var en gedigen verksamhetsberättelse som innefattade kurser och föreläsningar - för utbildning tycker vi är viktigt, kunskap är makt.
  Information och aktiviteter samt Legits (= äkta, vår ungdomsgrupp) verksamhet.
 Aktiviteterna är många och tar en hel del plats i berättelsen. 
 
Vi hade haft ett nomineringsmöte den 20 mars som sammanställdes innan årsmötet så efter val av styrelse har vi Johanna Löfgren som kassör i 2 år, Helen-Karin Sörensen som sekreterare i 2 år, Lennart Sköld och undertecknad som ledamöter i 1 år. 
 Ordförande Ture Isaksson har ett år kvar. Som ersättare och medlemsvårdsansvarig blev Olov Johansson Stoor. 
 Britt-Inger Gabrielsson blev lokalansvarig och undertecknad ansvarigt pressombud.  
 Revisorer blev Anders och Kerstin Granström. 
 Efter mötet bjöds på smörgåstårta som Ture Isaksson gjort och det var en stor en - fick inte plats i kylskåpet. God var den också, så det blev inte mycket kvar till morgondagens Bingolotto. För trots att många stannar hemma, så finns det fortfarande de som vill vara sociala. Frågan är om det inte kan vara värre för en del att sitta hemma ensamma, de mår kanske inte så bra av det och risken för återfall kan finns. 
 

Monica Isaksson
Sällskapet Länkarna 
Piteå

Uppvaktning hos Länkarna av 2016 i Göteborg

Här kommer några bider från vårt senaste utmärkelsemöte. Vi hade glädjen att fira Leif Åberg fö 2 års nykterhet i vår förening.
 

Hälsningar
Anita Larsson
Foto:
 Magnus Granander