Läsvärt UR VI LÄNKAR

Vi berättar om oss och vår idé 
 Förbundet och dess Sällskap bedriver hela tiden ett intensivt arbete med att sprida kunskap om vår verksamhet och vår ide till olika grupper ute i samhället.
 Oftast söker vi upp de vi vill informera, med inte sällan kon-taktar de oss.
 I många fall besöker vi målgrupperna i på deras respektive hemmaplaner, men ofta kommer de också till oss i våra Sällskap eller till förbundets kansli.
 Vi tycker att det är bra när de kommer till oss så de får se hur vi har det på våra lokaler och att de samtidigt får träffa medlemmar.
 Målgrupperna är många. 
 Våra utbildningsplattformar, allt från grundskolan till högskolor är givna mottagare av våra informationer.
 Givetvis försöker vi också att nå ut med vårt budskap via massmedia - press, radio och tv.
 På de här sidorna visar vi något från de informationstillfällen vi haft under det senaste året. 
 

Text, foto:
Ingemar Rosén
Vi Länka
r