På Kongress med Kreuzbund 2016
  Allt sedan början av 1980-talet har vi haft kontakter med vår tyska systerorganisation.
 Första gången vi träffade dem var i samband med att organisationen Sobriety International bildades.
 I den ingick flera europeiska organisation samt en från Japan.
 Denna organisation fick, av olika skäl, tyvärr ingen framgång och en ny organisation EMNA (European Mutual Help Network for Alkohol Related problems) och här var Kreuzbund och Rikslänkara initiativtagarna.
 Vår förbundsordförande Jan Börjesson, sitter numera också som ledamot av EMNA:s styrelse.
 Under årens lopp har vi följakt-ligen träffat Kreuzbund i olika
sammanhang
 i deras huvudsäte i Hamm i Tyskland bl.a.  vid deras första kongress år 2010.
 I samband med ett av EMNA-mötena fick vår ordförande och undertecknad personliga inbjudan att delta i Kreuzbunds andra nationella kongress i Hamm den 11 - 12 juni 2016.
 Vi anlände till Hamm via Düsseldorf redan på fredagskvällen den 10 juni.
Sedan vi installerat oss på hotell B&B, for vi till Kreuzbunds huvudkontor, där vi möttes av deras Geschäftsfürer, vännen, Heinz-Josef Janssen, som nu var ”regissör” och ansvarig för kongressen.
 I detta sammanhang förtjänas att sägas att Kreuzbund stod för alla kostnader för vårt besök.
 På lördagsmorgonen for vi till kongresslokalen "Festsaal im för Maximilian Park" för registrering och mycket hälsande på tidigare kända och okända representanter från Kreuzbund.
 Inte mindre än 450 deltagare hade mött upp
 Klockan 10.00 öppnades kongressen av Kreuzbunds ordförande Andrea Stollfuss som hälsade alla välkomna.
 Speciellt riktade hon sig till hedersgästerna från Länkarnas Riksförbund och till representanter från en annan systerorganisation i Rumänien.
 Sedan följde hälsningstal av bl.a. Hamms borgmästare Ulrike Wäsch och Ingemar Rosén från Rikslänkarna.
 Det senare följdes av långa applåder.
 Härefter fick vi lyssna till ett par föredrag av professor Klaus Dörner och Viebke Sneider, geshätsführerin, från IOGT, Tyskland.
Viebke är chef för sin organisation och också ledamot av EMNAS:s  styrelse.
Vi känner Viebke sedan mar än 25 år tillbaka.
  Efter lunch följde grupparbeten där vi som gäster hade möjligheter att delta.
Klockan 16.30 samlades man sedan för att göra en utvärdering av grupparbetena.
Det blev en intressant dag.
 På kvällen bjöds på en galabuffé och underhållning av mycket hög klass.
De som svarade för den var duon Funke & Rüther. Visst var de duktiga, men det är svårt att hänga med i alla kvickheter och vitsar på tyska språket.
 I mångt och mycket ironiserade man över det allmänna etablissemanget.
 Så småningom drog vi oss tillbaka till vårt hotell för nattvila.
 Söndagen bjöd först på en katolsk mässa som, liksom vid förra kongressen, blev en upplevelse. Inte alls tung eller trist, men med mycket sång och musik. Mässan leddes av ärkebiskop i Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, en man som i ett tal senare på dagen också visade sig besitta en stor mängd humor.
 Efter detta följde en paneldiskussion. som givetvis rörde Kreuzbunds verksamhet och framtidsperspektiv och dagens tema.
 Fram emot middagstid var det så dags för Andrea Stollfuss att sammanfatta kongressen och tacka alla som deltagit.
 Härefter fick alla ett ”matpaket” med diverse godsaker och sedan var det så dags för oss att styra mot hotellet  igen för att  invänta besked om vi kunde flyga hem till Stockholm i utsatt tid beroende på den rådande strejken vid SAS.
 

Text:
Ingemar Rosén
Foto:
Jan Börjesson
Ingemar & Sonja Rosén

Talare och föreläsare vid Kreuzbunds Kongress.

Bildsvep från Kongressen

Bild 1. Deltagare anländer till kongresshallen
Bild 2. Man tar plats
Bild 3. Svenska gäster
Bild 4. Kongressdeltagare
Bild 5. Kongressdeltagare
Bild 6. Kreuzbunds förbundsordförande Andrea Stollfuss invigningstalar

Från galamiddagen

Bild 1, 2 och 3: Deltagare och gäster på galamiddag
Bild 4:               Goda vänner - Jan Börjesson SLRF, Heinz-Josef
                                                 Janssen, Kreuzbund, Ingemar Rosén,
                                                SLRF
Bild 5:               Funke & Rüter, kvällens underhållare
Bild 6:               Från Rosenträdgården

Katolsk mässa, paneldiskussion, avslutning

Bild 1: Skönsjungande kör
Bild 2: Från mässan
Bild 3: Paneldisskussion
Bild 4: Kreuzbunds förbundsordförande Andrea Stollfuss avslutar 
           kongressen