Rikslänkarna tar även i emot anhöriga till missbrukare.

Vi har anhöriga i våra sällskap som har en bitter erfarenhet av missbrukets baksida men som idag använder sig av erfarenheterna att hjälpa andra anhöriga med råd och stöd.

Vi har ett KBT baserat program som är riktat till anhöriga vilket vi kallar "gröna boken".

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha råd och vi ska svara rakt och ärligt.

Alla frågor behandlas konfidentiellt.
Fyll i nedanstående rutor.
Ruta 1: Namn
Ruta 2: E-postadress
Ruta 3: Ärende
Ruta 4: Din fråga


Vi arbetar enligt GDPR och när ni skickar en fråga till oss så är detta helt anonymt och ingen data lagras, vi använder oss endast av er epost för att svara på frågor och efter detta raderas uppgifterna.