Besökare på Wallers plats Besökare på Wallers plats

Almedalen igen
 2018 deltog Sällskapen Länkarna för första gången på politikerveckan i Almedalen i Visby.
 Deltagandet blev en framgång och därför deltog vi i år igen.
 Vi ville sprida vårt budskap om vår verksamhet och vad vi kan göra för att hjälpa människor som hammat i ett missbruk/beroende och deras familjer och medberoende.
 Vi var på plats den 1 - 4 juli och återfanns på samma uppställningsplats som i fjol - på Hamngatan 1.
Men ingenting fixar sig själv.
Vi kunde genomföra detta tack vare Visbysällskapet, som skött alla förberedelser.
På plats under veckan hade vi medlemmar från sällskapen i Visby, Slite, Solna, Västervik och Sandviken.
Det kostar också en del pengar att arrangera detta och vi vill tacka följande sponsorer:

Sällskapen Länkarna i:
Borlänge
Botkyrka
Eskilstuna
Halmstad
Handen
Helsingborg
Karlskrona (Trossölänkarna)
Sandviken
Slite
Solna
Visby
Västervik
samt
Sällskapen Länkarnas Riksförbund
och
Länkarnas Riksförbunds Östra Distrikt

 

Sörens huvagn -  vår monter i år också Sörens huvagn - vår monter i år också
Första dagen på Almedalsveckan 2019.
Så var vi då på plats på samma ställe som 2018.
Vi blev väl inte omkullsprungna men hade ändå många besökare som vi talade med och givetvis ännu fler som passerade förbi vår monter (husvagnen).
Det var en ständig ström av människor både till och från hamnen.
Det var många som ställde upp för oss den här dagen, 
Sören , Lars, Marie och Anmni från Visby, Kjell och Eva från Sandviken och undertecknad från Solna och Riksförbundet.
Vi som var med tycker att det blev en lyckad dag

 

Andra dagen i Almedalen
"Ingen bra dag" i Amedalen
Ja , så kom det, regnet som vi inte önskade oss!
Men i ovädret kämpade vi tappert vidare och så fort det blev uppehåll och stundom också litet sol, så fylldes Hamngatan med besökare igen.
Självklart  blev inte den här dagen som den första, men vi mötte trots allt många människor.

Nu fick vi också förstärkning av medlemmar från Västervikssällskapet med 
Anna, Hasse och Bernt.
På kvällen besökte också Västervikarna Visylänkarana i deras lokaler.
När dagen var över var vi nöjda med den och såg fram emot den kommande onsdagen
 

Tredje Almedalsdagen
På onsdagen, vår tredje dag i Almedalen, återvände solen och det blev en riktigt fin dag.
Många var de som passerade förbi vår monter och när vi räknade ett par gånger visade det sig att var över 80 personer per minut.
Flera stannade till och fick en pratstund med någom ur dagens "besättning" 
och summeringen av dagen gav som resultat att den varit riktigt bra.

Fjärde och sista dagen i Almedalen.
Allt har ett slut så också vår uppställning i Almedalen 2019.
Sista dagen var blåsig men i övrigt bra med mycket folk.
Vår "besättning" förstärktes den här dagen med Mona, Olle och Inge från Slitesällskapet
När vi så på eftermiddagen summerade vårt deltagamde i Almedals-/politikerveckan kunde vi konstatera att ví var nöjda.
Det var kanske inte samma "fart" som i fjol, med kanske var inte vädret alltid med oss.
Ett TACK till alla som ställde upp på plats och till alla våra Sälskap som sponsrade veckan.

Vid ett sådant här arrangemang lär man alltid något - vad som varit bra i vår presentation och vad som varit mindre bra.
Detta tar vi med då vi nu förbereder ALMEDALSVECKAN 2020.

Text och foto
från veckan
Ingemar Rosén