Riksförbundets Rikskurser

 Varje år samlas medlemmar från föbundets Sällskap till en s.k. Rikskurs.
 Under många år förlas dessa till någon folkhögskola men sedan 2017 har vi hållit kurser-   na till Sällskapet Länkarnas av 1948 sommarhem på Hönö i Göteborgs skärgård.
Som föreläsare har vi förutom våra egna krafter också haft läkare, personal från Tull-verket, arbetslivspedagoger och många andra personer som arbetar inom de områden, där vi också har våra arbetsområden.
I det följande hittar Du reportage från de senaste kurserna.

 


RIKSKURS 2022

Riksförbundets anordnar
RIKSKURS 2022

HÖNÖ SOMMARHEM