Riksförbundets Rikskurser

 Varje år samlas medlemmar från föbundets Sällskap till en s.k. Rikskurs.
 Under många år förlas dessa till någon folkhögskola men sedan 2017 har vi förlagt kursena till Sällskapet Länkarnas av 1948 sommarhem på Hönö i Göteborgs skärgård.
Som föreläsare har vi förutom våra egna krafter också haft läkare, personal från Tull-verket, arbetslivspedagoger och många andra personer som arbetar inom de områden, där vi också har våra arbetsområden.
I det följande hittar Du reportage från de senaste kurserna.

 


RIKSKURS 2024

Riksförbundet anordnar
RIKSKURS den 12 - 17 augusti 2024

HÖNÖ, 48:ornas sommarhem