Rikskurs 2019
 

Flaggan hissad Flaggan hissad

Rikskursen invigs
På söndagern den 4 augusti hade alla kursdeltagare  anlänt till Hönö.
Flaggan hissades av vår förbundsordförande Jan Böresson och vår kontaktman på Hönö Tommy Södergren.
På kvällen invigdes kursen och de vanliga formaliteterna vidtog.
Eleverna delades in i arbetsgrupper och en del material delades ut.
Alla ser nu fram emot en intressant, larorik och givande vecka tillsammans
 

Ingemar Rosén

Arbetsgrupper vid Rikskursen

GRUPP 1

Mariette Rosenlöf, Helsingborg
Håkan Helander, Borlänge
Johanna Löfgren, Piteå Sören Fredin, Visby
Ulf Weman, Halmstad
Peter von Rothstein, Solna

GRUPP 2
 

Ulf Olsson, Helsíngborg
Britt-Inger Gabrielsson, Piteå
Krister Liss, Solna
Maarie Funk, Visby

 

GRUPP 3

Anni Rastman Broman, Visby
Andreas Pettersson, Helsingborg
Alexandra Jackson, Halmstad
Alf Brandvold, Sandviken
Lars Lundqvist, Trelleborg
Monica Åström, Sandviken

 

Grupp 4

Kennet Wallberg, Halmstad
Bernt Thörnqvist, Västervik
Roy Jarflod, Solna
Thomas Lindeborg, Helsingborg
Martin Herrstedt, Trelleborg

GRUPP 5

Tobias Pettersson, Västervik
Gunnar Rydén, Göteborg av 1948
Paul Andersson, Ystad
Åse-Marie Vandling, Trelleborg
Elsmarioe Jarflod, Solna

Kursledning

Tommy Södergren, Göteborg av 1948
Jan Börjesson, förbundsordförande
Ingemar Rosén, Kursansvarig
Allan Möller, Göteborg av 1948

Tommy och Allan är kursansvariga på sommarhemmet på Hönö, där de tre senasterrikskurserna ägt rum

Deltagare Rikskurs 2019

För mer information om Rikskursen - Se Vi Länkar Nr. 5-2019