OBSERVERA!
Den här sidan är under prodiktion och onder augusti månad kommer hela Rikskursen att vara publicerad

rikskurs 2022

Rikskursen öppnas
  Söndagen den 7 augusti hade alla kursdeltagare anlänt till Sällskapet Länkarnas av 1948:as sommarhem
 Många ankom redan på lördagen den 7 augusti. 
 Alla tilldelades sina rum för veckan och kunde bädda för natten.
 Klockan 17.00 på söndagen serverades kursens första måltid och en timme senare kunde först 48:ornas ordförande Gunnar Rydénhälsa alla välkomna och kort senare kunde kursledaren Ingemar Rosén göra detsamma.
Därefter tog vår förbundsordförande till orda, talade litet om vad som skulle komma att hända under kursveckan och förklarade sedan årets kurs för öppnad.
 Sedan  följde de vanliga formaliteterna
Eleverna indelades i arbetsgrupper, man gick igenom kursprogram, ordningsregler och annat som gällde för kursen.
 Tidigare på dagen hade förbundets flagga hissats på sommarhemmet och den satt sedan uppe hela veckan.
 Sedan dagens program avslutats kunde deltagarna umgås litet med varandra innan de gick till sängs förväntansfulla inför den kommandekursveckan.
 

Ingemar Rosén
Vi Länkar

Legitimerat Lärande Umgänge
  2022 års Rikskurs startade redan på söndagen den 7/8med flagghissning utanför Länkarnas hus på Hönö och gemensam middag.
 Allvaret med det planerade programmet började på måndagen med "Legitimerat Lärande Umgänge", som första punkt på första kursdagen.
 Ingemar Rosén som kursledare började med en liten historik över hur "Gula Boken" kom till på 1980-talet.
 Gudni Stefansson, isländsk arbetslivspedagog hade sammanställt sina trehäften, Tillfrisknandeprocessen", "Återfallsprocessen" och "Att maximera självläkningen" till en bok, som har kompletterats med delar av Länkmedlemmar, till det som nu är "Gula Boken".
 Legitimerat lärande umgänge är ett sätt att använda "Gula Boken", som underlag för diskussion/samtal kring olika ämnen genom att läsa en liten textdel och sedan samtala om vad som lästs ur boken.
 Det är egentligen att följa KBT-hantering för att på sikt ändra sitt beteende från alkohol och droger, där inget är rätt eller fel utan var och ens personliga tankar.
 Alla ska få tala till punkt och full tystnadsplikt ska gälla.
 Man ska fokusera på nuet ock sikta framåt, inte på vad som varit.
  Pass 2 var en delningsrunda, där alla presenterade sig och berättade litet kort om hur man kommit i kontakt med Länkarna.
 Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten, där de fem grupperna fick var sitt tema att samtala kring. De ämnen som behandlades var: Motivation, Ärlighet, Känslorna styr, Skvaller och Varningssignaler.
 Grupperna redovisade sedan kort vad som framkommit under grupparbetet.
 Alla tyckte att dagen varit intressant och givande.
 Till middag serverades en utsökt god schnitzel med ärtor, stekt potatis och bearnaisesås.

 
Text & bild:
Bernt Thörnqvist
Vi Länkar

 
 

Från grupparbetena

Föreningskunskap
  Dag 2 på Rikskursen var ämnet Föreningskunskap. Liksom dag 1 var Ingemar Rosén kursens föredragshållare och började med att gå igenom vilka typer av föreningar det finns och konstaterade att Länksällskapen platsar i kategorin ”Ideell förening” och att denna typ av föreningen styrs av de stadgar som beslutats på årsmöte eller kongress. 
Sällskapen Länkarnas Riksförbunds stadgar är de som gäller de olika sällskapen, där ett enskilt sällskap kan skärpa kraven men inte vidga dem. 
 Efter kaffepausen togs olika typer av demokratier upp, och att direkt demokrati inte är tillämpligt för en så stor organisation som Länkarnas Riksförbund utan här har man en representativ demokrati.
 Sällskapen Länkarna har 3 nivåer: Sällskap, Distrikt och Förbund, där distriktet är samordnande för sällskapen men har inget inflytande. Vid tillsättande av styrelsen är det önskvärt att en person inte sitter på all kunskap om sällskapet, för att man inte ska bli så sårbar vid ett eventuellt frånfälle av den styrelseledamoten. Kravet är att en styrelse ska bestå av minst 3 personer (ordförande, kassör och sekreterare).
 Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten där grupperna hade 5 olika uppgifter att diskutera och komma fram till sin lösning för varje uppgift. 
 Efter kaffepausen skedde redovisning från grupperna vad de kommit fram till. Några lösningar var samstämmiga om hur man skulle hantera de olika uppgifterna. Engagemanget har varit stort och man utnyttjade planerad tid på ett bra sätt. Bedömer att dagen hade varit lärorik och många lärt sig nya saker.
 

Text och bild: 
Bernt Thörnqvist
Vi Lännkar   

Mer från arbetsgrupperna

 Droginformation med Alex Breeze
  Alex Breeze har varit föreläsare på ett flertal Rikskurser och var inbjuden även i år. 
 Han började berätta litet från sin uppväxt, född på nya Zeeland 1973, flyttade till Sverige som åttaåring,  började med alkohol redan i 8:an eller 9:an, fortsatte med hasch, amfetamin, piller av olika slag. Blev tagen av polis för narkotikainnehav som 20-åring och konfronterad med sin mamma. Han insåg av skam att detta måste få ett slut och han varit drogfri sen dess.  Han började arbeta 1994 på halvtid som väktare åt Securitas, och har jobbat mycket i Nordstan och förorterna till Göteborg. Efter ett tag började han föreläsa om droger och missbruk i  framförallt skolor och för  ungdomar.  Alex har varit med och startat upp 112-sommarläger, där ungdomar får lära sig mycket om var polis och räddningstjänst arbetar med och själva praktiskt fått öva.   
 Det Alex började att prata om var hur/varför man prövar droger och hur det allt efterhand övergår i ett beroende. 
 Primärt är det att känna sig bättre, bli lyckligare, från början förstärka lyckokänslan och allt efterhand blir det med bakrus/avtändning en nedåtgående spiral som till sist slutar med död. 
 Efter en tid övergår det mentala beroendet till ett fysiskt.  
 När detta sker är en flytande gräns för varje individ. Vidare fortsatte han att prata om vilka starka krafter som ligger bakom legalisering av droger både från läkemedelsbolag och framförallt de som vill att exempelvis cannabis ska legaliseras.  Alex berättade lite om Colorado i USA och hur det gått där med att nästan alla cannabisodlingar tagits över av drogkarteller och att förväntade skatteintäkter har uteblivit. 
 Läkemedelsindustrin har en mycket effektiv marknadsföring och ökningen av legalt förskrivna droger har  drastiskt ökat. 
 Några läkemedel är lika beroendeframkallande som heroin, exempelvis oxicontin.    
 Alex tog också upp litet om svenska behandlingshem där alla  numera måste ha teoretisk utbildning för att få agera som terapeuter och man helt har diskvalificerat den erfarenhet som fanns med att tidigare beroende behandlar andra beroenden.                       
 Alkoholens 4 berusningssteg kan beskrivas som 
1. Pigg 
2.Slö (personlighetsförändrad)
3. Däckad 
4. Död   
 Alex avslutade med att prata om att det skrivs alldeles för lite om det positiva i samhället. Media rapporter bara om vad som är dåligt i stället för det som är positivt. 
 Ett exempel är coronarapporteringen, där det bara pratas om hur många som avlider (0.9 %) av insjuknade medan inget skrivs om att det är (99.1% ) som faktiskt överlever.    
 Ungdomar med problem i skolan får mycket stöd medan de som är duktiga och klarar sig själv inte får någon uppmuntran eller belöningar. 
 Det gäller för alla att ställa upp mål i livet. Man kanske inte når ända fram men kan komma en bit på vägen. Han tog sig själv som exempel, hade innan han började sitt drogmissbruk en dröm att ha en ”LandRover”. Det tog honom 23 år att uppfylla sitt mål,  idag har han två en 1998 års modell och en 1996. Nu ska han se till att skaffa sig körkort och har en planerad uppkörning till september i år. 
 Glädjande är att färre ungdomar använder droger idag än för 20 år sen, delvis beroende på att många Gameing och Fittnes har blivit populärt. Gaming på toppnivå kräver toppfysik och många har lika bra fysik som toppidrottsmän. Svenskarna är topprankade i värden och har vunnit många stora tävlingar (Dreamhack i Jönköping är en). 
 

Att vara anhörig och medberoende
"Fördämningen brister en tidig morgon i september. Hon sitter i bilen och är på väg…ja, vart är hon på väg? Hon minns inte. I flera år har den känslodamm hon burit inom sig krackelerat, och känslor likt vatten har sipprat ut genom den grå betongen. Det har funnits tillfällen då hon skrikit högt och gråtit i förtvivlan, men varje gång har hon lyckats täppa igen sprickorna och stoppa svallvågen. Varje gång har hon samlat sig och gått vidare. Men den här gången går det inte, den här gången brister det”
 Ja, så inledde Petra Staaff sin  föreläsning om anhöriga och medberoende till bakgrundsmusiken ”River flows in you”.
  Hon föreläser om ämnen som är viktiga för henne och sånt hon vill dela med sig av till andra. Hon vill sprida kunskap och insikt om det hon talar om. På ett pedagogiskt och tydligt sätt förklarar hon hur människor påverkas av yttre faktorer och som gör att de till slut tappar bort det egna jaget. Personligt och nära berättar hon om sina  egna upplevelser från sitt liv. Hon vill och kan förmedla HOPP, hopp om att det går att förändra sin livssituation, och att det går att komma vidare.
 Hon föddes i en trasig familj. Hennes pappa var alkoholist och narkoman familjen präglades av hans beroende. Under hennes tidiga år i livet lades grunden för hur hon sen mötte livet, som medberoende.
Först när hon föll ner i total utmattning, fick  hjälp att bearbeta sitt medberoende och också inse att dessa erfarenheter, gör att hon idag brinner för att hjälpa andra människor i liknande situation.
 Petra är utbildad pedagog och har arbetat inom skola och barnomsorg i många år. Hon har även en stödgruppsledarutbildning för barn och unga. Sedan 2012 har hon föreläst och utbildat andra människor bl.a. inom Länkarnas Riksförbund om medberoende och om barn och unga som anhöriga.  
 I sin föreläsning berättar hon om hur det är att vara anhörig och medberoende och om att hon tycker att det finns en skillnad mellan dessa begrepp. 
 Hon berättar om hur man utvecklar ett medberoende och om hur det yttrar sig. I hennes fall handlade det om att vara medberoende till missbrukare. 
 Vidare berättar hon om hur man kan ta sig ur ett medberoende.
 Inte lätt och någonstans finns alltid minnena kvar.
 Det finns de som lyssnat till Petra och efter hennes föreläsning sagt:
”Jag känner igen allt från första till sista ordet”.
 Ett varmt tack till Petra som inte bara delgav oss kunskaper utan också stora delar av ett ”brokigt liv”,
 Vi kan bara säga: På återseende och återhörande.
 

Ingemar Rosén
Vi Länkar

Ingemar besöker en arbetsgrupp under grupparbetena Ingemar besöker en arbetsgrupp under grupparbetena

 Ekonomi och budget
  På kursen sista dag var det dags för ännu ett interninslag nämligen ekonomi och då med inriktning på budget.
Föreläsare var förbundskassören  Ingemar Rosén.
 Han började med att säga att:
”Att inte göra upp en budget för ett Sällskap, är som att spela rysk roulett”
Styrelsen kan inte bara ta emot bidrag från kommun och region och sedan bara låta en verksamhet rulla på utan att, dels veta att pengarna ska räcka till och dels veta vart de tar vägen.
 I ett Sällskap har man såväl fasta som rörliga kostnader.
De fasta finns där, men många av dem kan man ”hålla nere” då man drar dem på sig.
 Hyror, el-och vattenkostnader finns där och man kommer inte undan.
I dessa kärva elkostnadstider gäller det att teckna avtal där kostnaderna inte skenar iväg.
Men, man behöver inte ha dyra abonnemang för telefoner, internet TV etc.
Tänk på att ha korta bindningstider.
Det är fullständigt oansvarigt att inte ha en bild av ekonomin. Det går inte att bara konstatera att ”pengarna är slut”.
När man sedan har gjort upp en budget, gäller det att följa den och man måste under ett verksamhetsår vid flera tillfällen kolla att man följer den.
 Det är också viktigt att om man är styrelseledamot, man har klart för Dig att:
ALLA I STYRELSEN HAR DET SLUTLIGA ANSVARET både för ekonomin och verksamheten som sådan.
Det är inte bara kassören som är ansvarig för ekonomin. Han eller hon är ansvarig för den löpande bokföringen och kan sägas vara ekonomichef men i övrigt är Styrelsen är solidariskt ansvarig, d v s att:
Om exempelvis Sällskapet blir betalningsansvarigt för något, löner, skatter, sociala avgifter eller skulder över huvud taget och styrelsen ställs till ansvar så kan, om någon är utan tillgångar,  DEN eller DE som har några, få betala hela skulden och får sedan privat  ”kräva
sitt åter” av de som är utan tillgångar.
 En hel del frågor förekom och besvarades.
 Efter föreläsningen fick kursdeltagarna gå ut i sina 
arbetsgrupper och själva göra upp en budget för ett Sällskap.
Varje grupp fick några fakta givna såsom: antal medlemmar, anslag från kommun och region.
 Vidare vissa kostnader för sådant som man bör ha för att kunna bedriva en bra verksamhet.
Uppgiften till grupperna var att med givna intäkter göra upp en realistisk budget.
Möjlighet fanns att ”skaffa ytterligare intäkter”,  men de skulle vara realistiska och verklighetsförankrade.
 Alla grupperna tog sig an sina uppgifter på ett seriöst och engagerande sätt och lyckades knåpa ihop en budget på de givna fakta de fått.
 Slutligen redovisades vad man kommit fram till i ”storgrupp”.
 

Ingemar Rosén

 

Akut alkoholförgiftning
   Så kom Kai Knudsen ännu en gång som föreläsare på Länkarnas Rikskurs.
 Kai är överläkare på Sahlgrenska i Göteborg och har alltid varit en mycket uppskattad föreläsare på våra Rikskurser. 
 Årets Föreläsning handlade om akut alkoholförgiftning. 
 Att här kortfattat återge hela Kais föreläsning låter sig inte göras.
 Här rekommenderar vi läsarna att delta vid nästa kurs där Kai är med.
 Här följer dock vissa fakta ur föreläsningen.
 Några fakta om alkoholanvändningen i Sverige.
 Av bild 2 framgår hur svenskarnas förhållande till problem med alkohol ser ut.
50.000 har beroende med stor problemtyngd av alkohol o.s.v. 
Stor konsumtion av alkohol leder  bl.a. till sämre immunförsvar och dålig kondition. 
 Man kan också se att idag dricks fler dagar i veckan, även om det är mindre, något som dock inte gör drickande mindre riskfyllt.
Det innebär ökade risker för cancer, stroke, hjärt-/kärlsjukdomar, demens och dödlighet.
 Riskdrickande betyder en konsumtion av mer än 14 standardglas per vecka för män och 9 glas för kvinnor. Det motsvarar hela 56 cl sprit eller 2,2 flaskor vin.                      
 Olika alkoholpåverkan hos en person kräver olika typer av vård: 
-  lindrig/måttlig: inget föremål för vård.
-  Måttlig: skrubbsår, sticksår, kontusioner, fraktioner, skärsår
- akut: drunkning, drog- och läkemedelsförgiftning, rökgas-förgiftning, misshandel, nerkylning 
 Många som behandlas för alkoholförgiftning lider av brist på viktiga ämnen som kalium, natrium och magnesium.
Olika grader av berusning:
 Man anses vara alkoholförgiftat om man har över 2 promille i blodet. 
 Har man mer än 5 promille är tillståndet livshotande och 240-250 personer dör varje år av alkoholförgiftning. 
  två tredjedelar av dem  är yngre än 30 år. Ungefär 2000 personer får påtagliga skadeverkningar av sin alkoholkonsumtion.
Dödlig dos alkohol är ca 1-1,5 flaskor 40% alkohol under kort tid. 
 Har man mer än 3 promille alkohol i blodet har man oftast druckit starksprit. Dricker man vin eller öl kommer man sällan upp till så hög promillehalt. 
 Det finns inga vetenskapliga bevis på att måttligt alkoholkonsumtion har  några positiva effekter på hälsan.
Det blev ännu en intressant dag med Kai och vi hoppas träffa honom igen,
Kai Knudsen avtackades av Bernt och Ingemar med en minnesgåva.
 

                           Ingemar Rosén                    

 
 
 
 

Kursavslutning
   2022 års Rikskurs hade nått sitt slut i stålande sol och med ett spegelblankt hav. 
 Sällskapets flagga halades strax före middagen.
Personal och medlemmar på Hönö hade avtackats under lunchen på sedvanligt sätt med en blomma.                        
 Vi framförde ett stort TACK till Sällskapet Länkarna av 1948 som på ett suveränt sätt ordnat att allt hade fungerat under kursdagarna från frukost till kvällsfika. 
 Endast två aktiviteter återstod på kursagendan. Kursutvärderingen och utdelandet av diplomen.                           
 Utvärderingen gick ganska snabbt att fylla i, och de flesta verkade ganska nöjda.  Därefter inleddes utdelningen av kursintygen till samtliga 28 deltagare, med både kramar och handslag 
 Redan nu är nästa års Rikskurs preliminärbokad till vecka 32-2023 så att vi på nytt kan komma tillbaka till Hönö och hoppas på lika fint väder och god mat som det här året har bjudit på. 
 Som avslutning tackade kursedaren Ingemar Rosén för en trevlig vecka och fint engagemang av alla deltagare och förbundsordförande Bernt Thörnqvist förklarade kursen avslutad. 
 Kvällen ägnades till umgänge och delvis packning och städning inför avfärden för de flesta på lördag morgon. 
 Solnasällskapet stannar som tradition över helgen för att spela Hönökuppen i biljard.
 

Text och bild: 
Bernt Thörnqvist

 
 .

Avtackningar 

Utdelning av kursintyg/diplom
Några av kursdeltagarna får sina intyg
Foto: Tobias Pettersson, Västervik

Kursdeltagarna utanför sommarhemmet/kursgården på Hönö

Kursledningen har ordet
 Så har vi avslutat Rikskurs 2022
 Det var den tjugosjätte Rikskursen, som jag varit med och arrangerat.
Hade inte Covidpandemin kommit emellan hade det varit min 27:e.
 Det är mycket  arbete med att arrangera en Rikskurs, men samtidigt väldigt intressant och stimulerande.
 Och -  en person kan givetvis inte heller göra en kurs.
 För att allt skall bli så bra som möjligt, måste man ha goda medarbetare och det har jag haft under alla de år jag arbetat som kursansvarig.
 När vi  tidigare hade kurserna på olika folkhögskolor hade jag har alltid fria händer att välja en eller flera medarbetare inom det Distrikt som stod som värddistrikt för Rikskursen och den eller de personerna utsågs alltid vid avslutningen av den tidigare Rikskursen.
 Men, sedan 6 år tillbaka, sedan vi började förlägga kurserna till 48:ornas sommarhem på Hönö, blev det annorlunda eftersom vi inte haft någon distriktsansvarig utan arbetet har helt skötts tillsammans med vår förbundsordförande.
I år blev det andra gången tillsammans med vår nuvarande förbundsordförande Bernt Thörnvist.
För ”markarbetet” på Hönö, har jag sedan ett par år tillbaka haft hjälp av Allan Möller från Sällskapet Länkarna av 1948 i Göteborg.
Sedan 2017 har kurserna hållits på Hönö med undantag för 2020 då kursen fick ställas in p g a Covidpandemin
 Vi försöker alltid göra kurserna så intressanta som möjligt, för att deltagarna ska få något bra och användbart med sig hem, som kan vara till nytta för både dem själva och deras Sällskap.
 Ämnen och kursavsnitt, som för rörelsen och Länkverksamheten framåt är alltid viktiga inslag.
 Under de senaste nitton åren har sådana som baserar sig på förbundets ”Gula Boken” eller andra kompendier i olika ämnen, varit självklara på kurserna.
 Det finns ämnen som återkommer, därför att de är så viktiga för oss, men förnyelse som gagnar vår verksamhet måste få förekomma.
 I år hade vi möjligheter och förmånen att hos oss ha föreläsarna Kai Knudsen, docent och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Alex Breeze från Droginformation.nu och Petra Staaff pedagog och sakkunnig inom området medberoende. 
 Under de år jag arbetat med kurserna har deltagarantalet varierat och kursutvärderingarna har gett besked om att kvalitén varit god.
 Numera har vi begränsat antalet deltagare och det finns flera skäl till det.
Vi vill t.ex. ha deltagare, som kan göra något för sina Sällskap då de kommer hem från kurserna.
 Vid den första Rikskursen som jag svarade för, var vi cirka 35 deltagare. Antalet ökade sedan kraftigt och så i år var vi av olika skäl, inte minst Sällskapens ekonomi, 29 deltagare - ett bra antal, för att få en så bra kurs som möjligt.
 Det är intressant att som kursansvarig konstatera att många Sällskap, förstår att det är viktigt att delta i kurserna.
 Vi behöver fler som arbetar och hjälper till på alla plan inom Sällskapen. Medhjälpare behövs inom informationsverksamhet och med att ta emot hjälpsökande.
 Nya och yngre krafter behövs också för att ta vid i styrelserna och i andra uppdrag och på andra förtroendeposter, när de som nu sköter dessa, av olika skäl inte kan fortsätta längre.
 Sista dagen på kurserna lämnar alla deltagare en skriftlig kursutvärdering, som ger klara besked om kursinslagens värde.
 Årets betyg blev 4,11 för själva kursavsnitten och 4,57 för trivseldelen, allt räknat på en 5-gradig skala.
 Efter en kurs som den här, arbetar vi nu vi på hur vi skall utforma Rikskurs 2023.
 Varje kurs är en ny utmaning.
 Allt kan tyvärr inte komma med, då det inte finns vare sig tid eller pengar.
Till förbundsordförande Bernt Thörnqvist, alla föreläsare och inte att förglömma personalen på Hönö - vill jag framföra ett stort tack för gott samarbete.
 Slutligen, tack till Er som kom till Rikskursen 2022, deltog med intresse och skapade god atmosfär, kamratanda och trivsel, som bidrog till att göra kursen bra.
 Det kändes som alltid litet vemodigt att skiljas från Er.
 Men - vi ses kanske på nästa års Rikskurs.
 

Ingemar Rosén
Kursansvarig