Förbundsledamöter i Distrikten

NORRA
DISTRIKTET

 
Ture Isaksson
Hembygdsvägen 22,
94133 Piteå
Telefon: 070 - 308 73 71

Göran Lindberg
Ursviksgatan 130
932 32 Skelleftehamn
Teefon:. 070 - 558 36 66

VÄSTRA
DISTRIKTET


Hans Björk
Långängen 17 A
417 06 Göteborg
Telefon: 0760-30 40 71

Marcel Miter
Sparrevägen 2
302 66 Halmstad
Telefon: 0730 - 66 93 76

MELLERSTA DISTRIKTET

Olle Östervall
 Lärbro Norder-Ire 3855,
624 53 Lärbro.
Tel. 073 - 695 52 71
 

SÖDRA
DISTRIKTET


Ulf Olsson
Badvägen 11d
264 34 Klippan
Tel: 076 - 173 39 97

Valberedning sammankallande

Bernt Thörnqvist
Ortgatan 62
593 40 VÄSTERVIK
Teefon: 073 – 560 74 05

ÖSTRA
DISTRIKTET


Bernt Thörnqvist
Ortgatan 62
593 40 VÄSTERVIK
Teefon: 073 – 560 74 05

Elsmarie Jarflod
Ekuddsvägen 10
736 32 Kungsör
Tel. 070 - 333 05 56

Revisorer

Intern revisor

Elsmarie Jarflod
Drottninggatan 4A. lgh 1101
736 32 Kungsör
Telefon: 070 - 333 05 56

Tidningen Vi Länkar
Redaktör
Ansvarig utgivare

Ingemar Rosen
Nelsonstigen 9
134 36 Gustavsberg
Telefon: 0708 - 776 589
 
Redaktör

Bernt Thörnqvist
Ortgatan 62
593 40 VÄSTERVIK
Teefon: 073 – 560 74 05
 

Utgivningsschema 2021 

 Nr. 1 den 25 februari
 Nr. 2 den 25 mars
 Nr. 3 den 26 april
 Nr. 4 den 17 juni
- - -
 Nr. 5 den 25 september
 Nr. 6 den 25 oktober
 Nr. 7 den 25 november
 Nr. 8 den 20 december.