Sällskap
      anslutna till
 
        Länkarnas Riksförbund

   BORLÄNGE
   Vasagatan 27,
   784 32 Borlänge
      
   Telefon:  073 - 816 08 56
   E-post:  borlangelankarna@telia.com
   Hemsida: http://www.borlangelankarna.se

ESKILSTUNA

Lohegatan 8

633 55 Eskilstuna

Telefon: 070 - 423 05 22 (Ordförande)

E-post: eskilstunalankarna@hotmail.se

GÖTEBORG av 1948

Västra vägen 6a
475 42 Hönö
För besök: ring 031 - 96 73 20


Telefon: 031 - 96 73 20

E-postlankarna1948@gmail.com

   GÖTEBORG av 2016
   Besöksadress: 
   Vårväderstorget 5
   418 31 Göteborg
   
Telefon: 0760 - 30 40 71 (Hasse)
             0761 - 99 90 56 (Sten)
   
Postdress:
   Sällskapet Länkarna av 2016
   c/o Hasse Björk
   Långängen 17
   417 06 Göteborg
   E-post: lankarna2016@gmail.com

HALMSTAD

Länken Sparrevägen 2

302 66 Halmstad


Telefon: 035-12 19 60

E-post: info@kflanken.com

Hemsida Halmstad

      HANDEN
      Nynäsvägen 52
      136 40 Handen
      
       Besöksadress:
       Som ovan, ingång på baksidan
     
      Telefon: 08-777 43 92
      E-postinfo@handenlankarna.se 
      Hemsida:  http://www.handenlankarna.se

      HAPARANDA
      Rågångsvägen 4A
      953 35  HAPARANDA
 
      Telefon 070-3312720
      E-postlankarna1@telia.com

        HELSINGBORG
        Besöksadress:
        Villatomtsvägen 15
        Postadress:
        Box 7069
       250 07 Helsingborg

       Telefon: 042 - 12 58 44
       Mobil:    070 - 716 54 65
       E-post:      info@lankarnahelsingborg.se
       Hemsida:   http://www.lankarnahelsingborg.se

     HUDDINGE
     Hörningsnäsvägen 11,
    141 45 Huddinge

     Telefon: 070 - 487 64 60
     E-post: hl@huddingelankarna.se
     Hemsida:
www.huddingelankarna.se

       KARLSHAMN
       Länkarna Bodekull
       Drottninggatan 64
      374 36 Karlshamn
      Besöksadress: Södra Fogdelyckegatan 30
     
      
       Telefon: 0768 - 95 35 14
        E-post: lankarna.bodekull@hotmail.com
     

     LUDVIKA
     Kasttjärnsgatan 5, 
     771 32 Ludvika

    Telefon: 0240 - 144 35
    E-post: ludvikalankarna@gmail.com
                 

MALMÖ 
Box 40017
 214 31 Malmö
Åmålsgatan 5

Tel. 040-861 83
Jourtel: 073-802 27 01, kl 08-20
E-post: kontakt@lankarnamalmo.se

NORSBORG

BOTKYRKA

Box 2045

145 02 Norsborg

Segersbyvägens 4

Telefon: 08 - 531 890 60

E-post: melki@botkyrkalankarna.se

       

PITEÅ

Kyrkbrogatan 12

941 31 Piteå


Telefon: 0911-922 23

E-post: pitelankarna@hotmail.se

Hemsida: http://www.pitelankarna.n.nu/

SANDVIKEN
Björkgatan 4
811 39 Sandviken

Telefon: 073-829 14 08 
E-post: info@sandvikenlankarna.se
Hemsida: http://www.sandvikenlankarna.se

SKELLEFTEÅ
c/o Göran Lindberg

Ursviksgatan 130 A

931 32 Skelleftehamn


Telefon: 070-558 36 66

E-post: anncha.l@live.se

     SLITE
     c/o Olle Östervall, 
     Lärbro Norder-Ire 3855
    624 53 Lärbro

     Telefon: 0498 - 22 02 92
     E-post:  olle.ostervall@gmail.com

SOLNA

Blomgatan 28

169 60 Solna


Telefon: 08-82 31 82

E-post: solnalankarna@gmail.com

Hemsida: www.solnalankarna.se

STOCKHOLM

C/o Kjell Karlsson 
Gotlandsgatan 71
116 38 Stockholm

Telefon: 072 - 907 76 25

E-post: stockholmslankarna@gmail.com

TRELLEBORG

Soldalavägen 9-5
231 91 Trelleborg


Telefon 0410-131 91

E-postlankarna.trelleborg@live.se

Hemsida: www.trelleborg.se/Kultur--Fritid/Foreningsliv/Foreningar/Lankarna/

     VISBY
     Kopparsviksgatan 6
     621 58 Visby
     
     Telefon: 070-062 38 92
      E-post: lankarna.visby@gmail.com

VÄSTERVIK

Bergsgatan 3
593 31 Västervik


Telefon: 0766 - 32 14 28
E-post: lankarnavvik@gmail.com

YSTAD

c/o Wivianne Hult-Åberg
Nämndemansvägen 19
270 35 Blentarp


Telefon: 079 - 068 52 - 98
E-post: wiviannehultaberg@hotmail.se