Uttällningen "Länk 2010"

SKÄRMUTSTÄLLNINGEN "LÄNK 2023"

 Allt sedan 1980-talet, har Sällskapen Länkarnas Riksförbund haft olika skärmutställningar som visats landet runt.
De har haft namn efter de respektive decennium i vilka de funnits, d. v. s. namn som: "Länk -80", "Länk -90", "Länk 2000" och nu senast "Länk 2010".
 Den sistnämnda presenterades första gången i februari 2010.
 De två förstnämnda förändrades inte utan var statiska i sina utseenden under respektive decennium. De visade till stora delar faran med alkohol - bruk och missbruk.
 Ja - just det - alkohol, för det var den drog som praktiskt taget uteslutande förekom då.
 De här utställningarna uppfattades av många som skrämmande och att man försökte skrämma folk med alkoholproblem till att söka sig till oss.
 Skärmarna var tecknade av en mycket skicklig konstnär, Rolf Selberg, själv länkmedlem från Luleå.

  Med "Utställningen Länk 2000" bröt vi det gamla mönstret.
 Utställningen visade bl. a. riktiga människor på foton och inte nog med det, sådana som är medlemmar i vår organisation och som genom Rikslänkarna, fått hjälp att komma tillbaka till bra liv.
 Det gäller såväl missbrukare som anhöriga och andra medberoende.
 Skärmar som handlade om bruk och missbruk av alkohol och andra droger blev djupt faktabaserade. Med detta ville vi få människor att fatta kloka beslut, då de konfronterades med drogerna.
 Just det – drogerna!
Riksförbundet skrev år 2001 in i stadgarna att vi arbetar med människor som är beroende, inte bara av alkohol, utan av alla typer av kemiska preparat - alkohol, narkotika, läkemedel etc.
 Med de nya skärmarna ville vi också visa vad Sällskapen Länkarnas Riksförbund och dess Sällskap står f för och hur vi kan hjälpa enskilda individer, familjer, anhöriga och i förlängningen hela samhället.
 De första utställningarna var i svartvitt utförande, men strax började idéer om en 4-färgsutställning växa fram.
Vi diskuterade fram och tillbaka och beslutade att anskaffa egna maskiner och dataprogram för att producera skärmar (affischer) i 4-färg.
 Så gjordes och i och med detta kunde vi också uppdatera utställningen löpande. Den senaste gjordes inför den nationella konferensen och mässan "Drogfokus 2012" i Norrköping i oktober 2012.

 Alla skärmar har samma grundutförande som ger utställningen ett stilrent utseende.
De tre som arbetat med den nya utställningen är Peter von Rothstein, Ingemar Rosén och vår förbundsordförande Jan Börjesson.
 De två förstnämnda mera handgripligt och Jan har varit bollplank då det gällt idéer, skisser och slutligt utförande.
Peter har arbetat med layout och Ingemar med texter och innehåll.
Sedan har de resonerat och provat och har nu kommit fram till något som blivit bra.
 Sägas skall att det ibland förekommit delade meningar, om såväl layout som innehåll, något som varit bra för att få en bra slutprodukt.
 Idag finns ett 25-tal utställningar på olika håll i Sverige.
 Slutligen hoppas vi givetvis att "Utställningen Länk 2010", skall väcka lika stor uppmärksamhet som sina föregångare och ge alla - missbrukare, deras anhöriga, arbetsgivare och samhället i stort en saklig information om missbruket och dess konsekvenser samt om vad RIKSLÄNKARNA är och vad vi kan göra för att hjälpa människor som behöver oss.

 

Text, foto
Ingemar Rosén

Utställningen "Länk 2023"

Riksförbundets "rollups",
som ingår i utställningen "Länk 2010"