Vi Länkar
Sällskapen Länkarnas Riksförbunds tidning 
och officiella organ.
 

Meddelande till medarbetare och läsare

På redaktionen är vi är ju alltid beroende av vad som kommer in från
våra Sällslkap och medlemar. 

 

          Skriv! Fotografera!
             Eller - berätta något ur Ditt eget  liv!

          Och - skicka in till tidningen.
         TACK!

        Bästa hälsningar

          Redaktionen

 

Redaktör och ansvarig utgivare

Bernt Thörnqvist

Ortgatan 62

593 40 Västervik
Telefon: 0708 - 776 589

 


Redaktion

Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna

Besöksadress: som ovan

E-post:  rikslankarna@gmail.com

PlusGiro 49 95 02-3

 

Prenumeration

Vi Länkar

Blomgatan 28

169 60 Solna
 

Telefon: 0708 - 776 589
PlusGiro 49 95 02 - 3


8 nummer per år.

Prenumerera på Vi Länkar!

 

Prenumerationsavgifter:

Medlemmar 100 kr/år. Övriga 130 kr/år.
I övrigt se gällande prenumerationsvillkor nedan.

                            

Annonser

 Tidningen Vi Länkar
Box 41
433 21 Partille

Tel. 0793 - 37 29 89
PlusGiro: 420 96 91 - 7.

E-post: tidn.vilankar@swipnet.se

UTGIVNINGSCHEMA 2024
  Nr. 1 den 22 februari
  Nr. 2 den 22 mars
  Nr. 3 den 25 april
  Nr.4 den 20 juni
- - -
 Nr. 5 den 26 september
 Nr. 6 den 24 oktober
 Nr. 7 den 21 november
 Nr. 8 den 19 december