Vi Länkar
Sällskapen Länkarnas Riksförbunds tidning 
och officiella organ.
 

Från hemmaredaktionen Från hemmaredaktionen

Meddelande till medarbetare och läsare
Ja, nu ligger sommaren framför oss.
Det innebär många intressanta verksamheter i våra Sällskap.
Det kommer att finnas mycket att berätta om i tidningen

På redaktionen är vi är ju alltid beroende av vad som kommer in från
våra Sällslkap och medlemar. 

 

          Skriv! Fotografera!
             Eller - berätta något ur Ditt eget  liv!

          Och - skicka in till tidningen.
         TACK!

        Bästa hälsningar

                                                                              Redaktionen

 

Redaktör och ansvarig utgivare

Ingemar Rosen

Nelsonstigen 9

134 36 Gustavsberg
Telefon: 0708 - 776 589

 


Redaktion

Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna

Besöksadress: som ovan

E-post:  rikslankarna@gmail.com

PlusGiro 49 95 02-3

 

Prenumeration

Vi Länkar

Blomgatan 28

169 60 Solna
 

Telefon: 0708 - 776 589
PlusGiro 49 95 02 - 3


8 nummer per år.

Stöd Länk-2010, prenumerera på Vi Länkar!

 

Prenumerationsavgifter:

Medlemmar 100 kr/år. Övriga 130 kr/år.
I övrigt se gällande prenumerationsvillkor nedan.

                            

Annonser

 Tidningen Vi Länkar
Box 41
433 21 Partille

Tel. 0793 - 37 29 89
PlusGiro: 420 96 91 - 7.

E-post: tidn.vilankar@swipnet.se

UTGIVNINGSCHEMA 2023
  Nr. 1 den 24 februari
  Nr. 2 den 24 mars
  Nr. 3 den 26 april
  Nr.4 den 15 juni
- - -
 Nr. 5 den 26 september
 Nr. 6 den 25 oktober
 Nr. 7 den 24 november
 Nr. 8 den 20 december