Kreuzbunds förbundsordförande Andrea Stollfuss öppnar Kongressen Kreuzbunds förbundsordförande Andrea Stollfuss öppnar Kongressen

 På Kongress med Kreuzbund 2022
  Allt sedan början av 1980-talet har vi haft kontakter med vår tyska systerorganisation.
 Första gången vi träffade dem var i samband med att organisationen Sobriety International bildades.
 I den ingick flera europeiska organisation samt en från Japan.
 Denna organisation fick, av olika skäl, tyvärr ingen framgång och en ny organisation EMNA (European Mutual Help Network for Alkohol Related problems) och här var Kreuzbund och Rikslänkara initiativtagarna.
 Under årens lopp har vi följaktligen träffat Kreuzbund i olika sammanhang i deras huvudsäte i Hamm i Tyskland bl.a.  vid deras första kongress år 2010.
 I samband med ett av EMNA-mötena fick vår ordförande och undertecknad personliga inbjudan att delta i Kreuzbunds andra nationella kongress i Hamm den 21 - 22 maj 2022.
 Vi anlände till Hamm via Düsseldorf redan på fredagskvällen den 20 maj.
Sedan vi installerat oss på hotell B&B, träffade vi kort Kteuzbunds Geschäftsfürer, vännen, Heinz-Josef Janssen, som nu var ”regissör” och ansvarig för kongressen.
 I detta sammanhang förtjänas att sägas att Kreuzbund stod för alla kostnader för vårt besök.
 På lördagsmorgonen for vi till kongresslokalen "Festsaal im för Maximilian Park" för registrering och mycket hälsande på tidigare kända och okända representanter från Kreuzbund.
 Inte mindre än 400 deltagare hade mött upp
 Klockan 10.00 öppnades kongressen av Kreuzbunds ordförande Andrea Stollfuss som hälsade alla välkomna.
 Speciellt riktade hon sig till hedersgästerna från Länkarnas Riksförbund och till Anne-Marie Leuten från Tactus i Holland.
 Sedan följde hälsningstal av bl.a. Anne-Marie Leuten  och Ingemar Rosén.         
 Det senare följdes av långa applåder.                 
 Härefter fick vi lyssna till föredrag av  professor Wilma Funke fån Median Klinik i Wied.
Mycket intressant och hon framförde sitt budskap på ett språk som alla kunde förstå, också de som inte var så bevandrade i tyska språket.
Härefter rapporterade ”Stern Drivers” en motorcykelavdelning inom Kreuzbund om sina aktivitet och resultat, också detta mycket intressant.
Klockan 14.00 började så arbetet inom de modererande arbetsgrupperna.
Det var fyra grupper som behandlade olika ämnen under kongressens tema FRIHET enligt följande.
Gr. 1: Vad är frihet?
Gr. 2: Respektera och främja andras frihet.
Gr. 3: Övervinna missbruk. Frihet i partnerskapet
Gr. 4: Fri från missbruk: tro, hopp och kärlek.
Allt påminde om våra ”Gula Boken-möten” 
 Klockan 16.30 samlades man sedan för att göra en utvärdering av grupparbetena.
Det blev en intressant dag.
 På kvällen bjöds på en galabuffé och underhållning av  hög klass.
omikern Thomas Glup.
Också han talade ett språk som trots alla ordvrängningar var ganska lätt att förstå.
 I mångt och mycket ironiserade han över det allmänna etablissemanget.
 Så småningom drog vi oss tillbaka till vårt hotell för nattvila.
 Söndagen bjöd först på en katolsk mässa som, liksom vid förra kongressen. 
Tyvärr kunde vi inte närvara p g a att vår flygtid hade ändrats, så vi måste ta oss till Düsseldorf för hemresa.
Vi har dock erfarit att mässan inte var tung utan fylld med mycket sång och musik. Mässan leddes av biskopen i Köln Dr. Felix Genn, med deltagande av Kreuzbunds andliga rådgivare
  Efter detta följde en ceremoni för att markera 125-årsdagen av Kreuzbunds bildande, vilken leddes av
förbundsordföranden Andrea Stollfuss.
Kreuzbunds beskyddare överborgmästaren Marc Herter framförde  hälsningar och gratulationer
 Fram emot middagstid var det så dags för Andrea att sammanfatta kongressen och tacka alla som deltagit.


 
 

Talare och föreläsare vid Kreuzbunds Kongress.

Bild 1: Andrea Stollfuss, Kreuzbund
Bild 2: Geshäftsfürer Henz-Josef Janssen. Kreuzbund
Bild 3: Anne-Marie Leuten, Tactus, Holland
Bild 4: Ingemar Rosén, Länkarnas Riksförbund
Bild 5: Professor Wilma Funke fån Median Klinik i Wied

Grupparbeten

Från galamiddagen

Bild 1:Förbundsordförande Bernt Thörnqvist på plats
Bild 2, 3, 4: Från galamiddagen
Bild 5: Bernt i samspråk med proffessor Wilna Funke
Bild 6: Andrea Stollfuss, Kreuzbund och Anne-Marie Leuten, Tactus, Holland
Bild 7: Geschaftsfürer Heinz-Josef Janssen med sällskap

Katolsk mässa, avslutning